Staran pesuauto suorittaa Kauppatorin siistimisen.

Helsingin oma palvelutuotanto sai jälleen Rakentamisen Laatu -sertifikaatin

Helsingin oma rakentamisen, ylläpidon ja logistiikan palvelutuotanto on jälleen arvioitu. Vuosittaisessa seurannassa rakentamispalveluliikelaitos Stara uusi Rakentamisen Laatu RALA ry:n sertifikaatin, joka on osoitus toiminnan tasosta ja laadukkuudesta. Stara sai RALA-sertifikaatin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Tällä auditointikierroksella liikelaitos Staran vahvuuksiksi todettiin kokenut ja osaava projektihenkilöstö, kyky hallita monitilaajaprojekteja sekä erinomaiset johtamisen käytänteet, joiden muodostama kokonaisuus koostuu toimintasuunnitelmista, kokouskäytänteistä, toiminnan mittareista ja niiden seurannasta.

- Haluamme kehittää omaa toimintaamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota entistäkin sujuvampaa ja kustannustehokasta palvelua Helsingille. RALA-kriteeristö toimii oivana apuvälineenä tässä työssä, Staran kehittämispäällikkö Pirjo-Riitta Kiiskinen toteaa.

­­Rakennuspäällikkö Jari Mikkola näkee arvioinnin erinomaisena mahdollisuutena sekä toiminnan laadun varmistamiseen että myös asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.

- Korjausrakentamisen prosessista löytyi RALA-kielellä poikkeama, kun työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta puuttui märkätilojen vedeneristystöiden laadunvalvonnan osio. Sen lisäksi, että laadunvalvonta toimii käytännössä, toimenpide on kirjattu nyt myös suunnitelman mallipohjaan.

Oman toiminnan arviointi on tärkeä osa palvelutoiminnan kehittämistä.

- RALA-arviointi osoittaa, että olemme onnistuneet parantamaan toimintamallejamme edelleen. Nyt kehitysehdotukset koskivat aiempaa selvemmin yksittäisiä nyansseja palvelutuotannon koko prosessissa, laatupäällikkö Tuomo Karhula arvioi.

- Emme itse aina edes huomaa oman toimintamme vahvuuksia, sillä helposti kiinnitämme huomiota vain kehittämistä vaativiin kohteisiin. Arviointi tuo esiin myös asioita, joissa olemme jo pitkällä, Kiiskinen iloitsee.

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, joka tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin.

 

RALA-sertifiointi on rakennusalan yrityksille räätälöity puolueeton toiminta- ja ympäristöjärjestelm­­än arviointimenettely. Arviointi perustuu auditoijien tekemiin haastatteluihin ja heidän pyytämiinsä dokumentteihin.