Staran työnjohtaja Sami Kiema linturetkellä.

Helsingin luonto tarjoaa eheyttävää voimaa

Luonnossa samoilu on parasta vastapainoa arjen rutiineille. Sen voimaannuttava vaikutus tekee hyvää niin kropalle kuin mielelle. Helsingissä luonto on lähellä ja läsnä jossain muodossa joka paikassa.

Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia monella eri tavalla. Luonnosta saatavat hyvinvointivaikutukset näkyvät nopeasti ja pysyvät pitkään.

Luonnossa liikkumisen on todettu muun muassa alentavan verenpainetta. Verenpaine alenee jo noin 15–20 minuutissa esimerkiksi kävelemällä kaupunkimetsässä tai istuskelemalla rauhallisessa puistoympäristössä. Luontoliikunta voi myös vaikuttaa positiivisesti stressin heikentämään vastustuskykyyn.

Ihmisen rentoutuessa luonnossa, jännittyneisyydestä ja huonoista työskentelyasennoista aiheutuvat fyysiset oireet vähenevät ja päänsärkykin voi kaikota. Luontoympäristö lisää myös sosiaalista hyvinvointia: suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin tulee myönteisemmäksi. 

Aloita lintuharrastus talvella 

Staran työnjohtaja Sami Kiemalle luonto on voimaannuttava tekijä, joka laukaisee helposti kiireen ja stressin.

– Puhumattakaan siitä, että me ihmiset tarvitsemme luontokosketusta ja sieltä saatua mikrobivastetta pitämään tulehdukset loitolla.

Kiema muistuttaa, että edessä oleva talvi on hyvä aika aloittaa luontoharrastus.

  Vaikka ulkona on pimeää, luonnossa elää valtava lajikirjo ympäri vuoden. Esimerkiksi lintuharrastuksen aloittaminen on helpointa talvella, kun lajikirjo ei ole laajimmillaan.

Helsingin alueen luonto on paljon monipuolisempi kuin monen muun vastaavan kokoisen alueen.

– Meri on yksi iso tekijä, mutta lisäksi meillä on paljon upeita luontokohteita, kaupunkimetsiä ja pienvesialueita unohtamatta rakennettuja viheralueita eli puistoja. Helsingistä löytyy myös lukuisia erilaisia luontotyyppejä, joihin ihminen on teoillaan vaikuttanut suotuisasti. Esimerkiksi Malmin lentokentän avointa niittyaluetta on niitetty säännöllisesti, mikä on vaikuttanut sen eliöstöön positiivisesti, Kiema kertoo.

Teksti: Otavamedia/Hanna Ojanpää
Kuva: Otavamedia/Ville Rinne