Oppisopimuskoulutettava esittelee töitään ohjaajalle.

Helsingin kaupungin konepajan oppisopimuskoulutuksesta on julkaistu historiikki

Helsingin rakentamispalveluliikelaitos Stara on julkaissut kaupungin konepajan oppisopimuskoulutuksesta kertovan teoksen Kaikki oppivat ja kaikki opettavat. Kirja juhlistaa Helsingin kaupungin konepajalla 30 vuotta sitten alkanutta oppisopimuskoulutusta. Teos valottaa etenkin 1990-lukua, jota voidaan pitää konepajan oppisopimustoiminnan kulta-aikana. Silloin syntyi kulttuuri, jossa koko työyhteisö oli oppimassa ja ohjaamassa.

Staran oppisopimushistoriikki ilmestyy sopivasti aikana, jolloin oppisopimuksen suosio on taas kasvussa. Vuonna 2019 oppisopimuskoulutuksen avulla valmistui jo peräti joka viides ammatillisen tutkinnon suorittanut Suomessa. Kirjan kirjoittaja FT Kari Viinisalo kertoo, että ajatus kirjoittaa konepajan oppisopimuskoulutuksesta syntyi, kun hän toimi Helsingin opetusvirastossa oppisopimusjohtajana vuosina 1997–2013.

-Tuona aikana tutustuin konepajan koulutustoimintaan. Minuun teki suuren vaikutuksen se, miten sitoutuneesti konepajalla ja Starassa yleisestikin toteutettiin oppisopimuskoulutusta. Jo tuolloin ajattelin, että koulutuksesta saatuja kokemuksia pitäisi jakaa laajemminkin esimerkkinä hyvistä käytännöistä. Lisäksi halusin liittää ruohonjuuritason kokemukset myös laajempaan kasvatustieteelliseen keskusteluun. Kirja tarjoaa myös virikkeitä työssäoppimiseen, henkilöstön kehittämiseen sekä yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

Viinisalo toteaa, että Staran johto näki jo aikoinaan oppisopimuskoulutuksen merkityksen ja ymmärsi sen kilpailukykyä lisääväksi tekijäksi.  Kirjoittaja kiittää ainutlaatuista työtä, jolla on tuettu nuoria ja nuoria aikuisia pääsemään työelämään ja ammattiin. Häneen on myös tehnyt syvän vaikutuksen se, että kirjaan haastatellut kokemusasiantuntijat arvostivat kovasti saamaansa koulutusta työmailla ja konepajalla.

-Tällainen toiminta edellyttää aina koko organisaation ja johdon sekä Helsingissä poliittisten päättäjien tukea. Esimerkiksi Saksassa oppisopimuskoulutus nähdään yhtenä talouden ajurina, Viinisalo kertoo.

-Tämä kirjahanke kokoaa kaikkien luettavaksi ne kokemukset mitä meillä on oppisopimuksesta ja sen hyödyntämisestä organisaatiossamme.  Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitoisen työvoiman saannista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä, sanoo Staran rakennustekniikan yksikönjohtaja Kari Haapaniemi.

 

Lisätiedot:

Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja, rakennustekniikka, Stara
puh. 050 380 1022
sähköposti: kari.haapaniemi@hel.fi