Katja Wallin on Staran tuotantoassistentti ja ekotukihenkilö.

Ekotukitoimintaa ympäristön puolesta

Helsingin kaupungin tavoitteena on nimetä ja kouluttaa oma ekotukihenkilö jokaiselle työyhteisölle. Tuotantoassistentti Katja Wallin on yksi Staran 40 ekotukihenkilöstä, joiden tehtävänä on opastaa ja innostaa ympäristöystävälliseen toimintaan työpaikalla. 

Hän on toiminut parin vuoden ajan ekotukihenkilönä neuvoen työkavereita muun muassa kierrätyksessä ja jätteiden lajittelussa. Ekotukitoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jota tehdään työn ohessa.

- Hain ekotukihenkilöksi omasta aloitteesta, sillä ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä. Mietin paljon sitä, miten voisimme vaikuttaa työntekoomme, jotta se olisi ympäristöystävällisempää ja kestävämpää. 

Aluksi Wallin osallistui Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden järjestämään kahden päivän pituiseen koulutukseen, jossa käytiin läpi perusasioita ilmastonmuutoksesta ja ympäristöongelmista sekä mietittiin ratkaisuja työpaikkojen ongelmatilanteisiin. 

-  Yksi haasteemme on rakennustyömailta tukikohtiin tuleva jäte, jonka lajittelua tulisi yhä tehostaa. Ympäristötyö kuuluu osana meidän jokaisen päivittäiseen työhön, eikä sitä voi enää tänä päivänä ohittaa. 

Kaupungilla on laajamittaiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet, joiden saavuttamiseen myös ekotukitoiminta liittyy.

Teksti: Otavamedia/ Kati Jalagin
Kuva: Otavamedia/ Roope Permanto