Staran ympäristönhoidon yksikönjohtaja Jouko Laakso, saaristopäällikkö Juha Puumalainen ja saaristopäällikön toimesta eläköitynyt Ove Dahlblom Haavi 3 -aluksen kannella.

Stara vaalii myös merellistä Helsinkiä

Tärkeä osa Helsingin strategiaa on olla vetovoimainen merikaupunki. Kaupungin tavoitteena on lisätä ranta- ja vesialueiden käyttöä sekä virkistyksen, vesiliikenteen että elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvana miljöönä. Stara luo tälle edellytyksiä hoitamalla ja vaalimalla saaristoluontoa, pitämällä rantavedet puhtaina ja huolehtimalla saariston jätehuollosta.

Ympäristöhoidon yksikönjohtaja Jouko Laakso kuvailee Staran olevan tärkeä työrukkanen Helsingin kaupungin merellisen strategian toteuttamisessa.

- Pidämme huolta kaupungin luonnonsuojelualueista sekä ulkoilu- ja virkistysalueista, ja työllämme varmistamme, että saarten herkkä luonto selviää myös kasvavien ihmisvirtojen aikana. Olemme viime aikoina rakentaneet kulkureittejä ja rakenteita muun muassa Vasikkasaareen ja Vartiosaareen.

- Mutta ehkä tärkein vaikka näkymätön tehtävämme on öljyntorjuntavalmius. Kaikki aluksemme ovat mukana öljyntorjuntavalmiudessa ja niiden öljyntorjuntaan koulutettu henkilöstö riittää onnettomuustilanteessa tarvittaessa kolmivuorotyöhön, Laakso kertoo.

Itämeren suojelu ja puhtaus tavoitteena

Laakso kertoo, että Stara myös osallistuu asiantuntijana Itämeren hyvinvoinnin kehittämishankkeisiin ja tutkimuksiin.

- Itämerihaasteessa olemme kaupungin peltojen ja niittyjen vastuullisena hoitajana sitoutuneet edistämään Itämeren kehittymistä entistä puhtaammaksi.

Kymmenen henkeä kesäkausina työllistävän meri- ja saaristoalueet -yksikön kolmen veneen miehistö puhdistaa päivittäin rantavesiä ja noutaa jätteitä saarista. Viime avovesikaudella Staran Lippo-vene nosti merestä peräti sata kuutiota jätettä, josta reilu kolmannes oli muovia.

- Lisäksi sukeltajan avulla nostetaan mereen kuulumattomia esineitä polkupyöristä pakastearkkuihin. Välillä vedestä pitää kuljettaa pois kuolleita hylkeitä ja hirviä. Niiden poistaminen on tärkeää myös merialueiden hygieenisen laadun kannalta, saaristopäällikkö Juha Puumalainen avaa.

Puumalainen kiittelee, että suurin osa kaupunkilaisista laittaa roskat roskikseen. Kuitenkin osa roskasta päätyy mereen tuulen ja lintujen levittämänä.

Öljyntorjunta- ja pelastusvalmius tärkeä osa toimenkuvaa

Puumalaisen yksikkö tekee paljon muutakin kuin jätehuoltoa. Se hoitaa 165 pelastuspostia, joiden välineet – pelastusrenkaat, heittoliinat, tikkaat ja veneet – tarkistetaan parin viikon välein.

- Lähellä rantaa partioivat veneemme toimivat myös valvovina silminä. Parin viime vuoden aikana henkilöstömme on pelastanut kaksi ihmistä hukkumiselta.

Puumalaisen edeltäjänä toimi kuusi vuotta sitten saaristopäällikön tehtävästä eläköitynyt Ove Dahlbom. Hän kertoo 1970-luvulla olleen kaksikin isoa öljyonnettomuutta, toinen Helsingin edustalla. Molemmat työllistivät pitkän aikaa.

- Riski sille, että Suomenlahdella tapahtuu öljyonnettomuus, on kasvanut. On tärkeää, että kaupungilta löytyy oma porukka, joka pystyy avustamaan pelastuslaitosta ja pysäyttämään öljyn merelle ennen kuin se pääsee rantaan.

Yli 60-vuotias merellinen palvelu modernisoituu

Dahlbom kertoo saariston jätehuollon syntyneen 1950-luvun lopulla, jolloin saarten jätökset vielä talvisin hoidettiin kippaamalla ne jäälle. Siitä ne keväällä poistuivat jäiden sulaessa.

- Kerrotaan, että kerran joku isokenkäinen vaikuttaja oli jäillä liikkuessaan huomannut niin sanotusti isomman kokoluokan puutteita saarten jätehuollossa. Sen jälkeen tuli mahtikäsky, ettei sellaista suvaita. Rakennusviraston yhteyteen perustettiin puhtaanapidon veneyksikkö. Siitä alkoi kehitystyö, joka jatkuu nyt Staran palveluna.

Nykyisin saariston puhtaanapitoa ja merellisistä vetovoimatekijöistä huolehtimista osataan arvostaa, mutta pysyvän merellisen huoltotukikohdan puuttuminen huolestuttaa. Jouko Laakso sanoo digitalisaation kehittävän tällä hetkellä palveluja huimasti. Ihmissilmä valvoo vielä roskien löytymistä, mutta konenäkö korvannee sen ennen pitkää. Samoin droonien mahdollisuuksia Staran tulevaisuuden palvelutuotannossa tutkitaan nyt laajasti.


Kuva: Aleksi Friman.
Kuvassa Staran ympäristönhoidon yksikönjohtaja Jouko Laakso, saaristopäällikkö Juha Puumalainen ja saaristopäällikön toimesta eläköitynyt Ove Dahlblom Haavi 3 -aluksen kannella. Haavi 3 on jo vuosikymmenen ajan turvannut Helsingin rantavesiä. 18 metriä pitkän aluksen runko sisältää öljyntorjuntalaitteet ja öljysäiliöt. Onneksi niihin ei ole tarvinnut turvautua, mutta valmiutta ylläpidetään vuosittaisilla harjoituksilla.