Lapsi ja aikuinen istuvat vierekkäin

Viimeinen Apotti-käyttöönotto tapahtuu marraskuussa

Kolmas ja viimeinen Apotti-järjestelmän käyttöönotto Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla tapahtuu lauantaina 6.11. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lastensuojelussa, nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluissa ja terveys- ja päihdepalvelujen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sekä asumisen tuessa. Apotti-järjestelmän ottaa marraskuussa käyttöön noin 2100 työntekijää. Apotti on marraskuun käyttöönoton jälkeen käytössä kaikissa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lähes koko terveydenhuolto on käyttänyt järjestelmää keväästä 2021.

Palvelut käyttöönoton aikana

Käyttöönotto ja siihen liittyvät valmistelut vaikuttavat sosiaalipalveluihin tilapäisesti ja voivat aiheuttaa palveluiden väliaikaista supistumista loka-marras- ja joulukuussa. Käyttöönoton aikaisia palvelumuutoksia ja –supistuksia on koottu nähtäville verkkosivulle: Apotti ja Maisa käyttöön, mikä muuttuu palveluissa? –sivu

Maisa-asiakasportaalin asiointimahdollisuudet laajenevat

Maisa-asiakasportaali on uusi sähköisen asioinnin kanava helsinkiläisille terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjille. Maisan asiointimahdollisuudet laajenevat viimeisen käyttöönoton myötä entisestään. Maisaan on jo kevään aikana siirtynyt merkittävä osa Asiointi.hel.fi:n palveluista ja marraskuun käyttöönoton myötä myös sosiaalipalveluiden hakemukset ovat käytettävissä Maisan kautta.

Maisa-portaalia voi käyttää verkkosivulla Maisa.fi tai sovelluksena, joka on ladattavissa iOS- ja Android-sovelluskaupoista. Maisaa voi käyttää suomen-, ruotsin tai englanninkielisenä versiona.

Lisätietoa Maisasta Hel.fi-sivustolla 

Apotin ja Maisan tuomat hyödyt

Apotti-järjestelmän käyttöönotto Helsingin sotessa on merkittävä uudistus, sillä sen myötä luovutaan kaikista vanhoista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Uuden, kaikille sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisille yhteisen järjestelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa ja parantaa kuntalaisen saamia terveys- ja sosiaalipalveluja. Maisa-asiakasportaali laajentaa ja helpottaa sähköistä asiointia.

Lisätietoa Apotista


Kuva: Jussi Hellsten