Kaksi naista tietokoneen äärellä.

Vammaistyön asiakaskysely SuoraTyö-palvelun käyttäjille on valmistunut

SuoraTyö-ohjelma otettiin käyttöön henkilökohtaisen avun työnantaja-asiakkaille tammikuussa 2020. Kesäkuussa 2020 tehdyssä asiakaskyselyssä haluttiin tietää asiakkaiden näkemyksiä SuoraTyön käyttämisestä, SuoraTyö-koulutuksien ja opasvideoiden onnistuneisuudesta. SuoraTyö-kysely lähetettiin 787 asiakkaalle ja vastausprosentti oli 25,4.

Kyselystä ilmeni, että paperiton asiointi on helpottanut työnantajan työtä postitusvaivan ja –kulujen loppuessa. Työtuntien ilmoittaminen SuoraTyön kautta on myös koettu helpommaksi ja palkanmaksua, palkkalaskelmia ja työjaksoja voi palvelun kautta tarkastella kätevämmin kuin aikaisemmin.

SuoraTyöhön tietoja syöttää kaikista vastanneista 74,4,%. Vastanneiden keskuudessa suurin este Suoratyön käyttämiselle on näkövamma tai muu vamma tai sairaus. Suoratyöltä toivottaisiinkin parempaa saavutettavuutta ja esteettömyyttä esimerkiksi mahdollistamalla palvelu yhteensopivaksi ruudunluku- ja puheohjelmien kanssa. Lisäksi Suoratyöhön toivotaan laajempaa muokattavuutta, lisäopastusta sekä helpompaa käytettävyyttä.

Kyselystä saatu asiakaspalaute käydään läpi vammaistyön ja Taloushallintopalvelun yhteistyönä ja palvelua pyritään kehittämään palautteen pohjalta. SuoraTyö on kesän aikana muuttanut nimensä Oimaksi, mutta nimenmuutos ei aiheuttanut palvelussa muutoksia. Ohjelmaan liittyvät kehittämisehdotukset toimitetaan Oimalle ja suositellaan ohjelman kehittämistä ottamalla mukaan henkilökohtaisen avun työnantaja-asiakkaita. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kuva: Pexels