terveysaseman terveydenhoitaja

Uusi tapa tuottaa terveyspalveluja Kannelmäessä ja keskustan alueella syksyllä 2021

Uusi palveluntuottaja tuottaa Kannelmäen terveysaseman palvelut syksystä 2021 alkaen. Samalla keskustan alueella hankitaan lisäpalveluja nykyisten terveysasemapalvelujen rinnalle.

Uusi terveysasema Kannelmäessä tarjoaa syksystä alkaen asiakkaille samat palvelut kuin nykyinenkin terveysasema. Se hoitaa samaa Kannelmäen alueen väestöä.

Keskustaan perustettava yksikkö täydentää syksystä alkaen muiden keskustan alueen terveysasemien palveluja. Se tulee vastaamaan osasta Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueen terveyspalveluja.

Uusille asemille hankittavat terveyspalvelut sisältävät lääkäreiden ja hoitajien kiireettömät ja kiireelliset vastaanotot, fysioterapian suoravastaanotot ja mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajan palvelut sekä näihin liittyvät tukipalvelut.

Uusien yksiköiden asiakkaat ovat Helsingin terveyspalvelujen asiakkaita ja saavat samat palvelut kuin muidenkin terveysasemien asiakkaat. He voivat halutessaan esimerkiksi vaihtaa terveysasemaa aivan kuten muutkin helsinkiläiset.

Asiakasmaksuihin ei tule Kannelmäessä tai keskustassa muutoksia, esimerkiksi terveyskeskusmaksua ei asiakkailta peritä jatkossakaan.

Uusien Kannelmäen ja keskustan yksiköiden osoitteita ei vielä tiedetä.

Viestimme Kannelmäen ja keskustan alueen asukkaille uudistuvista palveluista lisää hyvissä ajoin kesällä 2021.

Hoidon saatavuutta parannetaan

Uudistuksesta päätti Helsingin kaupungin valtuusto 10.6.2020 (§ 158). Uusi palveluntuottaja Kannelmäkeen ja keskustaan valitaan kilpailutuksella kevään 2021 aikana. Tämän jälkeen uusi palveluntuottaja etsii toiminnalle sopivat toimitilat hyvien kulkuyhteyksien varrelta. Terveysasemapalvelujen hankkimisesta tehdään suunnitelmien mukaan 4-6 vuoden sopimus.

Syksyllä tapahtuva uudistus on yksi keino parantaa kiireettömän hoidon saatavuutta ja lisätä terveysasemapalveluja helsinkiläisille. Lisäpalvelu tulee myös tarpeeseen, kun kurotaan umpeen koronaepidemian aiheuttamaa hoitovelkaa.

Kannelmäen terveysasema valikoitui kokeiluun, koska siellä jonot ovat muodostuneet pitkiksi ja terveysaseman nykyinen rakennus on huonokuntoinen. Keskustan alue on mukana, koska väestön kasvusta johtuen myös terveyspalvelujen kysyntä on alueella kasvanut.

Voit antaa palautetta uudistuksesta osoitteessa www.hel.fi/palaute.