Asiakas käyttää palautelaitetta.

Tutustu terveyspalveluiden asiakaskokemukseen

Toukokuusta 2022 alkaen julkaisemme kuukausittain verkkosivuillamme tietoja terveyspalveluiden asiakaskokemuksesta. Asiakaskokemuksen mittaaminen antaa meille tietoa palveluiden toimivuudesta. Hyödynnämme tuloksia toiminnan kehittämisessä. 

Verkkosivuilta löytyvän päivittyvän kuvaajan avulla voit tarkastella vuoden 2022 kuukausittaisia NPS-suositteluindeksin tuloksia terveysasemilla, sisätautien poliklinikoilla ja hammashoitoloissa. Voit tarkastella tuloksia kokonaisuudessaan tai toimipistekohtaisesti. Tulosten perusteella asiakkaamme ovat pääosin erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Kuvaaja tuloksista on nähtävissä sivulla Odotusajat ja asiakaskokemus

Keräämme asiakaspalautetta kosketusnäytöllisten palautelaitteiden avulla. Asiakaskokemusta seuraamme muun muassa NPS-mittarin avulla. NPS (Net Promoter Score) eli suositteluindeksi kuvaa sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palveluitamme muille. NPS-suositteluindeksi mitataan kysymällä asiakkaalta: "Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua muille?". Kysymykseen vastataan asteikolla 0−10, jossa 0 = erittäin epätodennäköisesti ja 10 = erittäin todennäköisesti.

Kuva: Helsingin kaupunki