Kuvassa vasemmalta: osastonhoitaja Jeanette Fredriksson sekä haavahoitoon erikoistuneet hoitajat sh Carita Lehto, lh Kaisa Vuori ja sh Pia Hopeavuori

Töölössä on avattu jalkaklubi

Töölön monipuolisessa palvelukeskuksessa on avattu Leg Club -mallin mukainen ensimmäinen suomalainen Jalkaklubi. Palvelukeskuksen kerhohuoneissa toimiva, jalkojen erilaisiin vaivoihin ja hoitoon keskittyvä klubi on avoinna keskiviikkoisin kello 13.30–15.30.

Toiminta on Suomen terveydenhuollossa ainutlaatuista ja vastaavaa toimintamallia ei ole. Toimitila on ilmainen, ja jotkut yritykset ovat jo lupautuneet mukaan lahjoittamalla tuotteita ja olemalla vapaaehtoistöissä.

Klubilla työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia, mutta klubin käytännön toiminnan organisointi rakentuu siellä käyviin ihmisten, vapaaehtoisjärjestöiden, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden varaan. Klubin tarkoitus ei ole korvata terveydenhuollon yksikköjen toimintaa, vaan madaltaa hoitoon hakeutumiskynnystä, tarjota sosiaalisia kontakteja ja varhaisen puuttumisen kautta vähentää kärsimystä, haavojen pahenemista ja sitä kautta hoitokustannuksia.

Perustamistyöryhmässä on tällä hetkellä mukana kaksi auktorisoitua haavahoitajaa HUS:sta, Helsingin kaupungin/Töölön monipuolisesesta palvelukeskuksesta haavahoitoon erikoistuneita sairaanhoitajia ja hoitotyön kliininen asiantuntija sekä palvelukeskuksen yksi osastonhoitaja. Myös haavahoitoon erikoistuneen vastuulääkärin palveluista on sovittu, mikäli sellaiselle huomataan jalkaklubilla äkillinen tarve. Jalkaklubeilla asiantuntijahoitajat myös jakavat osaamistaan ja opettavat uusia toimintaan mukaan tulevia hoitajia. Jalkaklubit toimivat tiiviissä yhteistyössä terveyskeskusten ja sairaaloiden kanssa.
  

JAA