Toimintakertomus 2018: Helsinkiläisten sote-palvelujen kehittäminen jatkui

Vuosi 2018 on tiivistetty Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomukseen, joka on nyt luettavissa sähköisesti. Vuosi toi tullessaan useita uudistuksia kuntalaisille, osa näistä sähköisessä muodossa.  

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus aukesi helmikuussa, ja uudistuneet Vuosaaren perhekeskus sekä terveys- ja hyvinvointikeskus otettiin käyttöön kesäkuussa. Ikääntyneiden palveluneuvonta keskitettiin vuoden alkupuolella yhteen paikkaan, Seniori-infoon. Vastaava ruotsinkielinen palvelu käynnistyi joitakin kuukausia aiemmin.

Helsinki laajensi vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluja, paperittomien aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja tiivisti aikuissosiaalityössä yhteistyötä Kelan kanssa. Samalla valmistauduttiin yhdistämään päivystykset HUS:in kanssa sekä avaamaan Kallion perhekeskus. 

Palvelujen suuresta volyymistä kertovat esimerkiksi yli kolme miljoonaa kotihoidon asiakaskäyntiä tai hoitoasiointia.

Avosairaanhoidossa Helsingin terveysasemilla hoitajien ja lääkärien vastaanottoja ja hoitopuheluja toteutui vuoden aikana yli 1 600 000. Hammashoitokäyntejä oli omassa toiminnassa ja ostopalveluina yli puoli miljoonaa.

Lastensuojelun asiakkaina oli noin 7000 lasta, kehitysvammapalvelujen asiakkaita oli hiukan alle 2200.

Sähköisen asioinnin määrä kasvoi vuoden aikana lähes 10 prosenttia yli tavoitteen. Uusiin sähköisiin palveluihin lukeutuvat chat-palvelut, Omaolo-oirearvioit ja lapsiperheille suunnattu, vuorokauden ympäri käytettävissä oleva Tarvitsen apua –nappi.

Sosiaali- ja terveystoimi sai kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta 5 900 palautetta. Lisäksi palautetta kerättiin pikapalautelaitteilla noin 90 palvelupisteessä sekä kyselyillä. Esimerkiksi syksyllä 2018 kotihoidon asiakkaat - jotka tapasivat sote-alan ammattilaiset 20 000 kertaa kuukaudessa etänä - antoivat kyselyn kautta kotihoidon arvosanaksi 8,2/10.

Sosiaali- ja terveystoimialan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 15 000 päätoimista henkilöä. Työvoimapulaa vuoden aikana oli sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä sekä kotihoidon henkilöstöstä

Helsinki varasi vuodelle 2018 yli 2 miljardia euroa helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Rahat käytettiin vastuullisesti. Palvelumme paranivat ja ne kyettiin tarjoamaan aiempaa tuottavammin.


JAA