Talous- ja velkaneuvonta oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa www.talousjavelkaneuvonta.fi.

Talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot 1.1.2019 alkaen:
Helsingin oikeusaputoimisto
helsinki.velkaneuvonta@oikeus.fi  
Puh. 02 9566 0123
Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki