Sosiaali- ja terveystoimiala aloittaa, samoin Itäkadun perhekeskus

Kesäkuun alusta sosiaali- ja terveysvirasto on nimeltään sosiaali- ja terveystoimiala. Kaupungin toimialauudistus ei suoraan näy sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaille, vaikka uudistuksessa halutaankin esimerkiksi tehostaa hallintoa ja säästää näin helsinkiläisten veroeuroja.

Laajaa sote-palvelujen valikoimaa kuitenkin uudistetaan määrätietoisesti.

Ensimmäinen perhekeskus avataan kesäkuussa

Helsingin ensimmäinen perhekeskus aloittaa kesäkuun 12. päivänä Itäkeskuksessa (käyntiosoite Tallinnanaukio 1). Itäkadun perhekeskus kokoaa samaan paikkaan itäisen kaupungin lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluja.

Itäkadun perhekeskuksessa asiakkaat saavat mm. äitiys- ja lastenneuvolapalveluja, puheterapiaa, fysio- ja toimintaterapiaa, kasvatus- ja perheneuvontaa ja vammaispalveluja. Haluamme palvella perheitä yhdessä paikassa nopeasti ja kokonaisvaltaisesti.

Lisätietoa Itäkadun perhekeskuksesta

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus aloittaa ensi vuonna

Tulevaisuudessa aikuisten sote-palvelujen keskiössä ovat terveys- ja hyvinvointikeskukset. Toimintaa kokeillaan jo Töölön, Vallilan ja Vuosaaren terveysasemilla. Toimintamalli laajenee Herttoniemen ja Kallion terveysasemille syksyllä, ja Kalasataman uusi terveys- ja hyvinvointikeskus aloittaa helmikuussa 2018.

Tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointikeskukset tarjoavat esimerkiksi terveysasemapalveluja, suun terveydenhuollon palveluja, mielenterveyspalveluja, kuntoutusta, sosiaalipalveluja ja vammaispalveluja. Asiakkaan asioita halutaan hoitaa yhdessä hänen kanssaan tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti.

Lähinnä ikääntyneille tarkoitettuja monipuolisia palvelukeskuksia kehitetään myös aktiivisesti.

Kaupunkilaiset mukaan kehittämään palveluja

Haluamme helsinkiläiset mukaan kehittämään palveluja. Toimialauudistuksen avaintermejä on osallisuus.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta osallisuudessa korostuu yhdenvertaisuus. Tämä tarkoittaa, että erityisesti huolehdimme heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden osallisuudesta. Keinoina tähän ovat neuvonta, ohjaus, etsivä ja alueellinen työ.

Asukkaiden mukanaolo palvelujen suunnittelussa on tärkeää. Asukkaille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua palvelujen kehittämiseen asukas- ja asiakasraadeissa, palautejärjestelmien kautta, palautekyselyillä ja yhteisissä työpajoissa.

Esimerkiksi Stadin ikäohjelmassa on koko ajan tehty yhteistyötä kaupunkilaisten ja järjestöjen kanssa. Vuosaaren terveysasemalla aloitti tänä keväänä oma asukasraatinsa.

Helsingin terveysasemat keräävät parhaillaan palautetta asiakkailtaan asiakaskäynneistä ainakin koko vuoden 2017. Palautetta voi antaa sähköisesti osoitteissa www.hel.fi/terveysasemat ja www.hel.fi/halsostationer.

Toimitaan yhdessä Helsingin hyvinvoinnin puolesta.

Lisätietoa

Tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista saa kattavasti osoitteesta www.hel.fi > Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Terveysneuvonnasta (p. 09 310 10023) helsinkiläiset saavat kiireellistä terveysneuvontaa ja tietoa palveluista ympäri vuorokauden tavallisen puhelun hinnalla.

Seniori-info neuvoo ikääntyneitä arkisin klo 8.30 – 12, p. 09 310 44556, seniori.info@hel.fi.