Hammashoitaja, potilas ja hammaslääkäri.

Sote-palvelujen asiakasmaksuihin indeksikorotuksia huhtikuun alusta

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen tasasuuruisiin asiakasmaksuihin tulee pieniä korotuksia 1.4.2022 alkaen. Asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi. Tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin ei tule muutoksia.

Terveyspalveluiden tasasuuruiset asiakasmaksut nousevat 1,36 prosenttia. Esimerkiksi hammaslääkärikäynnin hinta nousee 10 senttiä ja on jatkossa 10,50 €. Käynti lääkärin vastaanotolla terveysasemalla on jatkossakin maksuton. Terveyspalvelujen osalta asiakasmaksuja tarkistetaan kansaneläkeindeksillä asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Sosiaalipalvelujen tasasuuruiset asiakasmaksut nousevat 2,8 prosenttia. Esimerkiksi lyhytaikaisen perhehoidon hinta nousee 80 senttiä ja on jatkossa 30,50 €. Sosiaalipalvelujen tasasuuruisia asiakasmaksuja tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin mukaisesti.

Muutokset eivät aiheuta toimenpiteitä asiakkaille

Huhtikuun alussa voimaan tulevat indeksitarkistukset eivät nosta tulosidonnaisia asiakasmaksuja eivätkä niiden tulorajoja tai käyttövaroja. Tulosidonnaisten maksujen tulorajoja ja käyttövaroja on korotettu tämän vuoden alusta. Muutoksia ei myöskään tule maksukattoon, joka nousi vuoden alussa.

Lisää tietoa asiakasmaksuista

Asiakasmaksuista voi tarvittaessa kysyä osoitteesta sote.asiakasmaksut@hel.fi

Kuva: Helsingin kaupunki / Virpi Velin