Nuori kävelemässä talvisessa puistossa

Sosiaaliohjausta 11-16 -vuotiaille

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen palveluja on nyt tarjolla myös 11-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheille. Aiemmin palvelua oli pelkästään alle kouluikäisten lasten ja pienten koululaisten perheille.

11-16 vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua sosiaaliohjausta on viime lokakuusta ollut saatavilla viidessä toimipaikassa, joissa on 1-2 sosiaaliohjaajaa. Työntekijöitä tullaan lisäämään tämänhetkisestä kymmenestä huhtikuuhun mennessä, jolloin heitä tulee olemaan 18. Huhtikuussa aloittavista sosiaaliohjaajista yksi on myös ruotsinkielinen.

Apua saavat esimerkiksi nuoret, joilla on pulmia koulupoissaolojen kanssa tai vapaa-aikaan ja perheen vuorovaikutukseen liittyviä haasteita.

Sosiaaliohjaajat tapaavat nuoria ja heidän vanhempiaan, ja auttavat keskusteluilla heitä löytämään keinoja arjen hallinnan lisäämiseen.

Palveluun voi hakeutua Tarvitsen apua –napin kautta tai soittamalla oman alueen sosiaaliohjaajalle. Sosiaaliohjaukseen voidaan ohjata myös sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Yhteystiedot
   

JAA