Kunta10-tutkimuksen logo, jossa Suomen kartta ja teksti Kunta10-tutkimus.

Sosiaali- ja terveystoimialalle hyvä tulos työhyvinvointia koskevassa Kunta10-kyselyssä

Kunta10-tutkimuksen tulokset paranivat Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla lähes kaikilla osa-alueilla. Yhä useampi suosittelisi työnantajaansa ystävälleen. 

Kunta10-tutkimus selvittää kuntien henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa on mukana yksitoista kaupunkia. Tutkimuksen tuloksia käytetään henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen.

Vastaajia pyydetään arvioimaan väitteitä neljältä työhön liittyvältä osa-alueelta: johtamisesta, työstä itsessään, työyhteisöstä ja työssä jatkamisesta.

Työyhteisöä ja johtamista koskevat tulokset paranivat

Tulokset paranivat erityisesti työyhteisöön ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työyhteisön tilanne on kehittynyt myönteisesti työyhteisön ilmapiirissä, sosiaalisessa pääomassa sekä työyhteisötaidoissa ja valmentavan johtamisen osa-alueilla. Lähiesimiesten koetaan vahvistavan työntekijöiden kyvykkyyttä, kannustavan työntekijöitä yhteistyöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn. Myös päätöksenteon oikeudenmukaisuuden koettiin lisääntyneen.

Vastausprosentti kasvoi kunta10- tutkimuksessa 76 prosenttiin. Edellisen tutkimuksen vastausprosentti oli 71.  Yli 80 prosenttia vastaajista suosittelisi kaupunkia työnantajana ystävälleen.

Johtamisen kehittäminen kantanut hedelmää

Tuloksista näkyy Helsingin kaupungin pitkäjänteinen työyhteisöjen ja johtamisen kehittäminen. Helsinki koetaan turvalliseksi työnantajaksi vaikeinakin aikoina. Työnantajan vaihtamista harkitsevien määrä on laskenut sosiaali- ja terveystoimessa.

Tuloksissa näkyy myös vahva ammatillisuus. Työyhteisöt ovat vahvistaneet yhteistyötään ja työhön liittyvissä kysymyksissä on menty eteenpäin poikkeuksellisena aikana, kun on tarvittu erityisjärjestelyjä ja uusien taitojen oppimista.

Huolenaiheina tuloksissa nousevat edelleen nuorten aikuisten, alle 30-vuotiaiden, jaksaminen ja työstä palautuminen. Heillä on myös eniten kokemuksia väkivalta- ja uhkatilanteista sekä seksuaalisesta häirinnästä. Ammattiryhmistä hoitajat kokevat eniten työstressiä (hammashoitajat, hoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat).

Lisätietoa

Kuva: Kunta10-tutkimus, Työterveyslaitos