Ulkovaatteisiin pukeutunut mies katsoo kädessään olevaa paperia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu – Muutoksia erityisesti tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin

Asiakasmaksulain uudistukset astuvat voimaan 1. heinäkuuta. Uudistukset tulevat jonkin verran nostamaan tulosidonnaisia maksuja suurimmalla osalla asiakkaita. Tämä johtuu siitä, että asiakasmaksut ovat olleet Helsingissä hyvin maltillisia, ja jatkossa laissa määritellään asiakasmaksujen määriä entistä tarkemmin.

Maksujen korotukset on pyritty pitämään maltillisina, ja esimerkiksi kotiin tuotettavien jatkuvien ja säännöllisten palvelujen maksut jäävät selvästi alle lain mahdollistamien maksimimäärien. Näitä palveluja ovat esimerkiksi kotihoidon ja lapsiperheiden kotiin tuotettavat palvelut.

Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään asiakasmaksulain uudistusten vuoksi. Kaikki asiakkaat saavat uudet maksupäätökset asiakasmaksuyksiköstä loppukesän ja syksyn aikana. Päätökset postitetaan asiakkaille kotiin.

Lakimuutokset eivät vaikuta asiakkaiden saamiin palveluihin, vaan ne määräytyvät kuten ennenkin.

Asiakasmaksulain muutokset aiheuttavat muutoksia seuraavien palveluiden maksuihin:

 • jatkuva ja säännöllinen kotihoito
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • pitkäaikainen palveluasuminen
 • pitkäaikainen tuettu asuminen
 • pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen
 • pitkäaikainen perhehoito.

Lisäksi poliklinikkamaksu poistuu alle 18-vuotiailta.

Lisää tietoa maksuista on osoitteessa hel.fi/sote/maksut.

Maksu käyttämättä jätetystä ajasta

Osassa Helsingin terveyspalveluista peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta maksu. Maksu on 50,80 € ja se peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksu peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta

 • terveysasemilla
 • neuvoloissa
 • hammashoitoloissa
 • fysioterapiassa ja toimintaterapiassa
 • jalkaterapiassa
 • ravitsemusterapiassa
 • sisätautien poliklinikoilla
 • psykiatrian poliklinikoilla
 • geriatrian poliklinikalla
 • kouluterveydenhuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa.

Maksu peritään myös käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä etävastaanottoajasta.

Käyttämättä jätetystä ajasta ei peritä maksua esimerkiksi avovieroitushoidossa, opioidikorvaushoidon tarpeen arvioissa, opioidikorvaushoidossa ja C-hepatiittihoidossa eikä sosiaalipalveluissa. Maksu perustuu asiakasmaksulakiin (3§).

Muistathan perua käyntiajan, jos et pääse vastaanotolle, kiitos!

Lue lisää asiakasmaksulain uudistuksen vaikutuksista asiakasmaksuihin

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Sakari Röyskö

Uutista päivitetty 23.6.2021 ja poistettu maininta käyntiajan peruutuksen tekemisestä viimeistään  edellisenä päivänä klo 16:een mennessä.