Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin saa nyt yhteyden sähköisen lomakkeen kautta

Asiakasmaksut-yksikkö on avannut asiakkaille uuden sähköisen yhteydenottokanavan nettisivuilleen

Aikaisemmin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyvien kysymysten kanssa asiakas saattoi joutua painimaan epätietoisuudessa ilman apua tai neuvontaa. Nyt aukaistulla yhteydenottolomakkeella asiakasmaksut-yksikköä voi lähestyä kätevästi ja tietoturvallisesti. Uusi vahvan tunnistautumisen vaatima lomake ohjautuu automaattisesti oikealle työntekijälle, joka pystyy auttamaan asiakasmaksuihin liittyvissä kysymyksissä.

Sähköinen yhteydenotto asiaskasmaksut-yksikköön

Asiakasmaksut-yksikkö vastaa tulosidonnaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määrittelystä. Asiakasmaksusta laskun lähettää Taloushallintopalvelu Talpa, joka vastaa laskuihin liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi laskun eräpäivän siirroista ja laskutusosoitteen tai pankkitilin muutoksista.

Myös asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä voi hakea sähköisesti

Nyt sosiaali- ja terveydenhuollon tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin voi myös hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä sähköisesti. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen päätetään pääsääntöisesti asiakasmaksut-yksikössä (pois lukien ikäihmisten lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan maksut, monisairaiden alle 65-vuotiaiden lyhytaikaismaksut ja päihdehuollon laitoshoidon lyhytaikaismaksut). Alentamista tulee asiakkaan aina hakea, ja päätös tehdään tulojen ja menojen perusteella vuodeksi kerrallaan.

Sähköinen lomake asiakasmaksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen

Helsingin kaupungin nettisivuille on tulossa pian lisätietoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, joten pysykää kuulolla.

Lisätietoa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista