Perinteiseen Sofianpäivän juhlaan 15.5. oli kutsuttu vuosien varrelta asiakkaita, läheisiä, työntekijöi-tä ja y

Sofianlehdon uudet multisensoriset tilat – elämyksiä asiakkaalle

Toimintakeskuksen palvelut ovat nyt entisestään laajentuneet ja uudistuneet. Asiakkaiden käytössä on multisensoriseen toimintaan suunnitellut erityistilat ja -välineet. Tilojen tekniik-ka ja toimintavälineet on suunniteltu tukemaan interaktiivisuutta ja luomaan osallistumis-mahdollisuuksia toimintarajoitteista huolimatta.

-Henkilökunnan tehtävänä on olla osaavana kumppanina tuottamassa elämyksiä runsaasti tukea tarvitsevien kehitysvammaisten helsinkiläisten päivään. Toiminta on tavoitteellista, mutta ei aseta asiakkaille liikaa vaatimuksia. Tärkeämpää on hyvinvoinnin edistäminen ja vuorovaikutus, kommunikaatio-ohjaaja Jaakko Salonen Sofianlehdon toimintakeskukses-ta kertoo.

Toimintaa eri aisteja hyödyntäen

Elämystiloja on kolmessa eri kerroksessa. Asiakkaita varten tarjolla on esimerkiksi kaksi uutta in-teraktiivista SHX- aistihuonetta, spa-osasto, valkoinen huone, kaikuhuone ja interaktiivinen lattia. Aistihuoneessa ääni- ja valolaitteita sekä muita elämystoimintoja voidaan ohjata tabletilla.

-Esimerkiksi, kun videolla hypätään laskuvarjolla lumihuippuiselta vuorelta, huoneen valaistus muut-tuu sinertäväksi ja tuuletin pöllyttää tukkaa. Asiakkaat voivat itse vaihtaa videokuvaa painikeoh-jaimella tai heittämällä isoa pehmonoppaa, Jaakko Salonen havainnollistaa.

Talossa toimii myös ulkotyöryhmä, jossa asiakas voi osallistua oman lähiympäristönsä pihan ja kasvien hoitotoimiin.

Sofianlehdossa asiakkaan päivän pituus määräytyy hänen oman jaksamisensa mukaan. Puolipäi-väisen asiakkaan toiminta-aika on aktiivista osallistamista pienryhmissä.

Sofianlehdon asiakkaita on lähes 70 ja henkilökuntaa 19. Lisäksi toimintaa järjestetään läheisessä Isonniitynkadun ryhmäkodissa ja musiikkiterapeutilla on ryhmiä myös muissa toimintakeskuksissa.

Lue lisää Sofianlehdosta ja sen toiminnasta.