pelataan pelejä

Ryhmiä muistamisen tueksi

Palvelukeskuksissa toimii erilaisia muistiryhmiä ja muistikahviloita kotona asuville muistiasiakkaille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen.

Avoin muistiryhmä on yhdenvertaisuutta korostava hyvän mielen ryhmä, jossa voit kohdata samassa elämäntilanteessa olevia, saada vertaistukea, tietoa aivoterveydestä ja tukea arkeesi. Ryhmät on tarkoitettu hiljattain muistidiagnoosin saaneille.

Muistijumpparyhmissä virkistetään muistia erilaisten muistiin liittyen pelien ja tehtävien avulla.

Palvelukeskusten toiminta ja palvelut on tarkoitettu työttömille ja eläkeläisille, joilla on maksuton palvelukeskuskortti.

Lisätietoa ryhmistä löytyy palvelukeskusten sivuilta