Monikulttuurisen kahvilan rennossa ilmapiirissä on helppo ratkoa visaisiakin kielikysymyksiä.

Tule oppimaan tai opettamaan suomea

Riistavuoren Monikulttuurisessa kahvilassa kahvittelun lomassa pohditaan yhdessä miten voi minkäkin asian ilmaista ja mitä mikäkin sana voi tarkoittaa. Kahvilan rennossa ilmapiirissä on helppo ratkoa visaisiakin kielikysymyksiä.

Monikulttuurinen kielikahvila kokoontuu Riistavuoren palvelukeskuksessa torstaisin klo 14.30-16. Osoite on Isonnevantie 28.

Riistavuoren palvelukeskuksen lisäksi vastaavaa kielikahvilatoimintaa on myös Pikku Huopalahden asukastalolla. Kielikahvilassa maahanmuuttajat voivat harjoitella suomen kieltä vapaaehtoisten suomalaisten kanssa jutellen ja pelaillen kerran viikossa.

Kielikahvilatoiminta on osa kaupungin koordinoimaa JANE (Jalkautuva neuvonta) – hanketta. EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukema hanke kestää 28.2.2020 saakka. Kaupungin toteuttajakumppaneita ovat Monik ry., Loisto Setlementti ry, sekä Meilahden seurakunta ja SPR:n Länsi-Helsingin osasto yhteistyössä.

Jane-hankkeen yleistavoitteena on luoda toiminta-alusta, jossa eri toimijoiden välisessä yhteistyössä kehitetään monipuolista neuvontapalvelua ja tuetaan kotoutumista sekä ryhmä- että yksilötasolla. Hankkeen päämääränä on kehittää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja luoda eri toimijoiden kanssa yhdessä uudenlainen kotoutumista edistävä toimintamuoto, joka soveltuu valtakunnalliseksi malliksi.

Meilahden seurakunnan ja SPR:n Länsi-Helsingin osaston osuuden tavoitteena Jane-hankkeessa on maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy Länsi-Helsingin alueella. Toiminnan kohderyhmänä on kolmansista maista Helsinkiin asettautuneet henkilöt, joilla on riski jäädä "kotiensa vangeiksi" kontaktien ja kielitaidon puuttumisen takia kuten ikäihmiset ja kotiäidit. Kohderyhmään kuuluvien henkilöiden yksinäisyyttä pyritään vähentämään kehittämällä uudenlaista vertaistukea, joka toteutuu yhteistyönä kantaväestön edustajien ja kauemmin Suomessa asuneiden jo kotoutuneiden maahanmuuttajien kanssa.
   

JAA