Helsingin palvelusetelien järjestelmävaihdos etenee – vuorossa ikääntyneiden ja vammaisten setelit

Helsingin palvelusetelijärjestelmä vaihtuu. Muutos koskee kaikkia Helsingin kaupungin myöntämiä palveluseteleitä. Järjestelmän muutos ei vaikuta kriteereihin, joilla palveluseteleitä myönnetään asiakkaille, eikä se vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut ottavat uuden palvelusetelijärjestelmän käyttöön 1.2.2020.

Ikääntyneiden osalta muutos koskee seuraavia seteleitä:

 • Ikääntyneiden palveluasuminen
 • Ikääntyneiden henkilöiden päivätoiminta
 • Ikääntyneiden omaishoidon tuen lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä
 • Ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoito
 • Kotihoito
 • Kotisiivous

Vammaispalvelun asiakkaiden osalta muutos koskee seuraavia seteleitä:

 • Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 • Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
 • Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu
 • Vammaisten harkinnanvarainen lyhytaikainen hoito hoitoyksikössä
 • Omaishoidon tuki alle 65-vuotiaiden lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä
 • Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoito

Palveluntuottajan valinta tapahtuu jatkossa uudessa järjestelmässä osoitteessa palse.fi.

Uusi järjestelmä aiempaa monipuolisempi

Asiakkaan asiointi uudessa järjestelmässä on aiempaa monipuolisempaa. Asiakas voi esimerkiksi etsiä karttapalvelun avulla tuottajaa, vertailla hintoja sekä varmistaa, millä aikataululla kyseinen palvelu on saatavissa.

Lisää tietoa ja ohjeita asiakkaille ja palveluntuottajille sivulla www.hel.fi/palveluseteli.

Uusi palvelusetelijärjestelmä osoitteessa palse.fi