Ekokompassin tunnus ja kuva Pakilan työkeskuksesta.

Pakilan työkeskukselle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Pakilan työkeskukselle on tammikuussa myönnetty sertifikaatti Ekokompassi-ympäristöjärjestelmästä. Ekokompassi kertoo työkeskuksen suunnitelmallisesta ympäristötyöstä ja sitoutumisesta työn jatkuvaan parantamiseen.​

"Pakilan työkeskus on toiminut kierrätyksen edistäjänä jo vuodesta 1985 alkaen. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamisen taustalla oli ajatus saada kertynyt tieto, taito ja osaaminen näkyviin. Ekokompassin rakentamisen aikana pääsimme tosissamme miettimään, mitä jo teemme ympäristön hyväksi ja missä on vielä parannettavaa. ", kertoo Pakilan työkeskuksen vastaava työnjohtaja Piiu Merivirta von Hellens.

Työkeskus on kirjannut ympäristöohjelmaansa tavoitteita liittyen energia- ja materiaalitehokkuuteen, viestintään sekä yhteistyökumppanien sitouttamiseen. Ympäristöohjelma on yksi Ekokompassin kymmenestä kriteeristä, jotka toimijan tulee täyttää. Riippumaton auditoija käy arvioimassa, miten ympäristötyö etenee ja täyttyvätkö sertifikaatin kriteerit.

Ekokompassi-sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Työ ympäristön hyväksi Pakilassa jatkuu. Aiemmin Ekokompassi on myönnetty sosiaali- ja terveystoimialan yksiköistä Kinaporin seniorikeskukselle. Vuoden 2021 aikana myös koko toimialalle rakennetaan yhteinen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä.

Lisätietoa Ekokompassi-sertifikaatista ekokompassi.fi