Opiskelemassa Haavikossa

Haavikossa järjestetään kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille valmentavaa opetusta

Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus järjestää koulunsa päättäneille kehitysvammaisille nuorille ja työssäkäyville aikuisille erityishuoltona annettavaa valmentavaa opetusta. Opetuksen tavoitteena on itsenäistymisen tukeminen sekä ammatillisiin opintoihin ja työhön valmentaminen ja ohjaaminen.

Valmentava koulutus sisältää mm. teoreettisten tietojen ja taitojen opettelua ja niiden käytäntöön siirtämistä, liikkumistaitojen opettelua sekä asumis- ja työharjoittelua.

Opetusteemoja on mm. yhteiskunnassa toimiminen, viestintä ja vuorovaikutus, arjen matematiikka., tietotekniikka, liikunta ja motoriset taidot sekä terveystieto.

Koulutus kestää pääsääntöisesti kaksi lukuvuotta, ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Valmentavan koulutuksen lisäksi Haavikon ASUN-ryhmässä voi harjoitella itsenäisen asumisen taitoja. Opiskelu ryhmässä kestää vuoden.

Haavikkoon opiskelemaan haetaan maaliskuun aikana.

Hakulomake (pdf)