Omaishoidon tukea uudistetaan Helsingissä

Omaishoidon tukea uudistetaan Helsingissä helmikuun 2017 alusta alkaen. Jatkossa omaishoidon hoitoisuusryhmiä (maksuluokkia) on kolme, ja  myös tuen myöntämisen kriteerit muuttuvat. Sopimuksen tehneille omaishoitajille taataan kaksi tai kolme vapaapäivää kuukaudessa. Samalla vapaapäivien järjestämisen vaihtoehtoja kehitetään.

Omaishoidon tuki muodostuu perheelle tarjottavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaapäivistä.

Omaishoidon tuen nykyisille asiakasperheille kerrotaan muutoksista tammikuussa 2017 postitettavalla kirjeellä, jonka jälkeen omaishoidon tuen sosiaaliohjaajat ottavat yhteyttä perheisiin ja arvioivat yhdessä heidän kanssaan omaishoidon tilanteen. Arvion perusteella määritellään perheen tarvitsema omaishoidon tuen kokonaisuus.

Uudet hoitopalkkiot, jotka perustuvat hoidon vaativuuteen, ovat 1500, 750 tai 392 euroa kuukaudessa. Nykyiset omaishoitoperheet saavat uuden päätöksen hoitopalkkiosta vuoden 2017 aikana. Uuteen päätökseen asti maksetaan voimassaolevan päätöksen mukaista omaishoidontuen hoitopalkkiota.

Muutosten taustalla on uudistettu omaishoitolaki (1.7.2016), joka yhdenmukaistaa kuntien käytäntöjä ja esimerkiksi takaa jokaiselle omaishoitajalle kaksi tai kolme vapaapäivää kuukaudessa. Tähän asti noin 65 prosenttia Helsingin omaishoitajista on hyödyntänyt mahdollisuuksia vapaapäiviin.

Helsinki tukee omaishoitoa aiempaa enemmän. Omaishoidon tukemiseen käytetään vuonna 2017 noin 33 miljoonaa euroa, joka on noin 8,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Joillakin omaishoidon tuen nykyisistä asiakkaista tuki kuitenkin lakkaa. Heidän kohdallaan arvioidaan muunlaisen tuen mahdollisuuksia. Tällä hetkellä omaishoidon tukea Helsingissä saa kuukausittain noin 3200 ja vuosittain 4000 perhettä.

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä, ja omaishoito tarjoaa monelle vammaiselle, pitkäaikaissairaalle ja ikääntyneelle helsinkiläiselle mahdollisuuden asua kotona.

Helsingissä omaishoitoperheitä tukevat neljä toimintakeskusta. Ne tarjoavat omaishoitajille erilaisia palveluja ja vertaistukea. Omaishoidon toimintakeskukset sijaitsevat osoitteissa Töölönkatu 33 (09 3107 4208), Myllymatkantie 4 (09 3107 3995), Takaniitynkuja 3 (09 3104 6818), Hopeatie 14 (09 3102 4213).

Omaishoidon verkkosivut löytyvät osoitteesta www.hel.fi/omaishoito. Verkkosivuilla voi esimerkiksi tutustua helppokäyttöiseen omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen sekä erilaisiin valmennusohjelmiin.