Tyttö katsoo älypuhelintaan raitiovaunupysäkillä.

Nuorten chatissa rakennetaan luottamusta – Nuori, olemme täällä sinua varten!

Nuoria aikuisia askarruttavat itsenäistymiseen, työhön, opiskeluun, talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Näihin, ja moniin muihin kysymyksiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset vastaavat nuorten chatissa arkipäivisin klo 12-15.

Keväällä 2020 avattu nuorten chat toimii nyt uudella Nuorten Helsinki –sivustolla. Chatin lisäksi löydät uudelta sivulta tietoa nuoria koskettavista elämän osa-alueista esimerkiksi ehkäisyyn, vapaa-aikaan ja jaksamiseen liittyen.

Helsingin kaupungin sote-alan ammattilaiset ovat kerryttäneet jo reilun vuoden aikana hyvää kokemusta chat-työskentelystä. Parhaimmillaan nuorta voi palvella saman keskustelun aikana sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilainen. Nuorten sosiaali- ja terveyspalveluissa on huomattu, ettei mikään chatissa nouseva kysymys ole vieras tai uusi, vaikka nuorten tarinat ja kokemukset ovat usein koskettavia ja pysäyttäviä. Usein nuori voi jäädä kuitenkin yksin omien kokemuksien ja tunteidensa kanssa, esimerkiksi kiusaamistilanteissa. Nuorten chat onkin nuorille sekä kuunteleva korva että tarvittaessa ohjaus oikeisiin palveluihin.

Chatista vastaava johtava sosiaalityöntekijä Sanna Salminen kertoo, että tavallisimpia nuorten aiheita keskusteluissa ovat kiusaaminen, ehkäisy sekä seksuaaliterveys ja ahdistuneisuus. Myös työhön, asumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä kysymyksiä on tullut jonkin verran. Nuoret lähtevät usein hyvillä mielen pois keskustelusta, vaikka aiheet saattavatkin olla raskaita.

– Usein nuorilla on kokemus siitä, että he eivät ole tulleet kuulluiksi tai heitä ei ole haluttu nähdä sellaisina, kuin he ovat. Chatissa on käyty paljon keskusteluja siitä, että nuoret eivät koe luottavansa aikuisiin tai viranomaisiin. Usein keskustelun aikana luottamusta saadaan hiljalleen rakennettua. Tätä luottamusta aikuisiin on tärkeä rakentaa myös uudenlaisten palvelujen kuten chatin myötä, Salminen summaa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala haluaa chatin avulla madaltaa nuorten palveluihin hakeutumisen kynnystä. Chatissa on käytössä myös tunnistautuminen, eli nuori voi halutessaan saada ajan asioiden tarkempaa selvittelyä varten esimerkiksi nuorten sosiaalityön ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin.

Chatissa palvelemme suomeksi. Kulloinkin vuorossa olevien työntekijöiden kielitaidosta riippuen palvelua voi saada myös ruotsiksi tai englanniksi.

Tutustu nuorten chattiin Nuorten Helsinki -sivustolla

Kuva: Maija Astikainen