Muutoksia Myllypuron, Kontulan, ja Kivikon terveysasemilla

Myllypuron terveysaseman remontti valmistuu 2021. Myllypurossa on tehty muutostöitä keväästä 2020 alkaen. Terveysasemalla ilmenneiden lattiaongelmien johdosta remontti jatkuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen ensi vuoden alkupuolelle.

Pahoittelemme remontin pitkittymistä ja sen aiheuttamia hetkellisiä häiriöitä Myllypuron rakennuksessa. Myllypuron palvelut pysyvät muutostöiden aikana ennallaan.

Laajennettu aukioloaika (arkisin klo 7–20) otetaan tämän hetkisen arvion mukaan käyttöön Myllypuron terveysasemalla ensi vuodenvaihteessa.

Tämän hetkisen remontin lisäksi laajennetaan Myllypuron terveysasemaa jatkossa siten, että rakennukseen mahtuu Kontulan terveysasemalle suunnitellut palvelut.

Tarve laajennukselle liittyy Kontulan ostoskeskuksen uudistamissuunnitelmiin, jotka sisältävät Kontulan vanhan terveysasemarakennuksen purkamisen noin 5–10 vuoden kuluessa. Myllypuron terveysaseman laajennus valmistunee 5–6 vuoden kuluttua.

Kontulan remontti

Kontulan terveysaseman remontin laajuus on linjattu kokonaistilanne huomioiden. Muutostöitä tehdään alun perin suunniteltua suppeammin. Sovituilla muutostöillä parannetaan terveysaseman sisätilojen olosuhteita ja turvallisuutta. Remontin käynnistymisajankohta ja kokonaisaikataulu tarkentuu loppukesästä 

Kontulan palvelut pysyvät muutostöiden aikana ennallaan. Poikkeuksena on nuorten sosiaalipalvelut, jotka siirtyvät Kontulasta Myllypuron terveysasemalle ensi vuoden vaihteessa.

Pahoittelemme etukäteen tulevan remontin aiheuttamia hetkellisiä häiriöitä terveysasemalla.

Kontulan terveysaseman palvelut siirtyvät Myllypuron terveysasemalle, kun edellä mainittu Myllypuron terveysaseman laajennus valmistuu. Suunnittelun yhteydessä selvitetään, jääkö Kontulaan mahdollisesti lähipalvelupiste.

Kivikon terveysasema jatkaa vielä joitain vuosia

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Kivikon palvelut eivät siirry suppeammasta remontista johtuen Kontulan terveysasemalle. Kivikon terveysaseman palvelut pysyvät Kivikossa kunnes Myllypuron edellä mainittu laajennus valmistuu, jonka jälkeen palvelut siirtyvät Myllypuroon.

Asukkaat mukana

Kontulan, Kivikon ja Myllypuron terveysasemat ovat osa tulevaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta. Alueen sote-palveluja ollaan suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa. Haluamme jatkaa tätä hyvin alkanutta yhteistyötä.   

Kun koronatilanne sen sallii, järjestämme jälleen asukastilaisuuksia ja -kävelyjä sekä työpajoja. Ota yhtey­ttä sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi. Voit antaa palautetta osoitteessa  www.hel.fi/palaute. Kiitokset!

Yhteen sovitettuja palveluja sinulle

Terveys- ja hyvinvointikeskus tulee tarjoamaan terveysasemapalvelujen lisäksi myös esimerkiksi aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluja, hammashoidon palveluja, psykiatria- ja päihdepalveluja, fysioterapiaa, toimintaterapiaa, vammaisten palveluja ja laboratoriopalveluja.