Pitkän tien kulkeneet Jaakko Salonen ja Ulla Häyrinen nostavat historiallisen voiton maljan

Multisensorisen toiminnan keskus Sofianlehtoon

Sofianlehdossa vietettiin tiistaina 4.12. multisensorisen resurssikeskuksen avajaisia. Sofianlehdon toimintakeskuksessa on yhdistynyt kolme eri kulttuuria, kun entisen Sofianlehdon toimintakeskuksen ohjaajat, Killinmäen päivätoiminnan henkilökunta ja Tyynelän toimintakeskuksen Käpylän toimipisteen henkilökunta yhdistyivät. Uuteen toimintamalliin on saatu mausteita kaikista näistä kolmesta kulttuurista, mutta uusi Sofianlehdon toimintakeskus ponnistaa kohti tulevaisuutta kuitenkin omalla toimintamallillaan.

Vastaava ohjaaja Ulla Häyrinen esitti avauspuheessaan kysymyksen Mikä sitten multiskeskus on? Ja vastasi siihen kommunikaatio-ohjaaja Jaakko Salonen sanoin: Nuorena puheterapeuttina huomasin, että yliopistolla opitusta ei oikein ollut apua runsaasti tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa toimimisessa. Oli pakko löytää jotain, mitä voidaan tehdä toimintarajoitteista huolimatta. Ensin tulivat painikelelut ja tietokoneprojekti, pian sen jälkeen elämystilat. Multisensorinen toiminta voimauttaa sekä asiakkaita että työntekijöitä ja tuloksena on luontevaa vuorovaikutusta. Sillä tiellä ollaan.

- Multisensorinen toiminta viittaa aistien monipuoliseen käyttöön. Täällä meillä Sofianlehdossa onkin nyt useita erilaisia aistihuoneita, joissa voimme tarjota asiakkaillemme elämyksiä, kokemuksia, oppimista ja ennen kaikkea osallisuutta. Pyrkimyksenä on luoda uusi toimintamalli,  johon on saatu mausteita näistä kulttuureista, mutta joka kuitenkin ponnistaa omana uudenlaisena toimintamallina. Moniammatillisuus ja yhteistyö ovat vahvuuksiamme, kuten myös ohjaajien asiantuntijuus juuri multisensorisen työn toteuttamisessa. Myös vammaistyön johdon tuki on ollut meille ja työn kehittämiselle tärkeää. Olemme tulleet kuulluksi. Totesi johtava ohjaaja Marja-Leena Vanhanen juhlapuheessaan.

Tällä hetkellä asiakkaita on reilu 60 ja henkilökuntaa 18. Suurin osa asiakkaista tarvitsee paljon tukea päivittäisissä toimissaan. Pääpaino on puolipäivätoiminnassa, joka mahdollistaa asiakkaalle aktiivisemman toiminta-ajan voinnin ja jaksamisen huomioiden. Monipuolisissa tiloissa onnistuu pienryhmätoiminta, jossa asiakkaan tavoitteet ja tarpeet huomioidaan. Asiakkaiden osallistaminen on yksi tavoitteista. Tekniikan myötä tähänkin on saatu uusia elementtejä interaktiivisissa huoneissa, joissa on jo tehty ilahduttavia havaintoja asiakkaiden innostumisesta ja kokeilunhalusta. On tullut uusia mahdollisuuksia kokea onnistumista ja iloa.