Kuvassa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori.

Maarit Sulavuoresta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Kaupunginhallitus valitsi 9.4. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajaksi valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuoren 1.6.2018 alkaen. Maarit seuraa tehtävässään sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajanakin toiminutta Pia Panhelaista.

"Työ on monipuolista ja mielenkiintoista", Maarit kertoo kokemuksistaan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajana. Hän on toiminut Helsingin sosiaali- ja terveystoimen vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajana kesäkuusta 2016 toukokuuhun 2017, ja avoimen viran hoitajana 1.12.2017 alkaen.

Lisäksi Maarit on työskennellyt muun muassa Helsingissä nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajana, sosiaalijohtajana Keravalla ja Vantaalla aikuissosiaalityön palvelupäällikkönä sekä lasten ja perheiden palvelujen johtajana.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuu

Helsingin sosiaali- ja perhepalveluissa tapahtuu kaiken aikaa paljon. Perhe- ja sosiaalipalvelujen kehittäminen ja monet muutokset vaativat paljon koko organisaation henkilöstöltä, Maarit muistuttaa.

Tulevista tehtävistä mielessä ovat muun muassa sote- ja maakuntauudistus, jonka kehittämiseen Maarit haluaa osallistua vahvasti sosiaali- ja perhepalvelujen osaajien kanssa. Myös perhekeskusmallia ja muun muassa lapsiperheiden palveluneuvonnan kokoavaa perhehelppiä kehitetään parhaillaan.

"Edelleen moniammatillinen työ ja yhteinen työ ovat suuntaviivoja niin terveys- ja hyvinvointikeskusten kuin perhekeskustenkin toiminnan kehittämisessä. Menemme koko ajan vahvemmin kohti itseohjautuvia tiimejä ja esimiesyhteistyötä sekä valmentavaa johtamista", Maarit selvittää muistuttaen, että johtaminen on keskiössä koko Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa ja erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluissa.

"Koska perhe-ja sosiaalipalvelut ovat monipuolinen kokonaisuus, löytyy koko ajan uusia mielenkiintoisia asioita, joista myös itse oppii lisää. Tehtävässä ei tule tunnetta siitä, että päivät jatkuvat samanlaisina toisensa perään", kertoo Maarit, joka aloittaa virassaan erityisen hyvällä ja odottavalla mielellä.


JAA