Suoraan sisältöön
A A A
Rastilankallion ryhmäkodin ohjaaja Jussi Jyrä ja tyytyväinen asukas

Lähihoitaja palkittiin kehitysvammatyön kehittämisestä

Ohjaaja Jussi Jyrä valittiin valtakunnallisilla RAFAELA –päivillä vuoden 2016 RAFAELA-henkilöksi. Hän on kehittänyt työpaikallaan Rastilankallion ryhmäkodissa työmenetelmiä miten saadaan kohdennettua henkilöstön voimavarat asiakkaiden ohjauksen ja hoidon tarpeen mukaan.

RAFAELA on Suomessa Finnhoitoisuus-projektissa vuosina 2000 – 2002 kehitetty mittari, jonka tarkoituksena on vertailla hoitotyön tuottavuutta, laatua ja kustannuksia sekä edistää hoitohenkilökunnan optimaalista resursointia terveydenhuollossa.

 Helsingin sosiaaliviraston vammaistyössä kiinnostuttiin mittarista jo 2005, jolloin OPCq – mittarista (Oulu Patient Classification) kehitettiin vammaistyön mittari, prosessi tuotti myös hyvän vammaistyön kriteerit. Ensimmäinen pilotointi ei kuitenkaan vielä johtanut mittarin käyttöönottoon.

Asiaan palattiin 2011, jolloin vammaisten asumispalvelujen työryhmä työsti mittarin uusiksi, enemmän ”kehitysvammatyön kielelle” jolloin ohjaus ja emotionaalinen tuki saivat näkyvämmän aseman. Mittarin käyttö aloitettiin ensin autetussa asumisessa (henkilökuntaa paikalla 24/7) ja ohjatun asumisen yksiköt (henkilökuntaa paikalla lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin) liittyivät koulutusprosessin jälkeen mittarin käyttäjiksi 2015 alusta. Syksyllä 2017 koulutetaan mittarin käyttöön uudet yksiköt, lähinnä asuntoryhmät, ja laitososastot.

RAFAELA kehitysvammatyön mittari on tuonut näkyväksi kehitysvammatyön, ja ryhmäkotien resurssien ja profiilien vertailu on mahdollistunut. Huomio keskittyy perustehtävään, joka on selkiytynyt ja työntekijät työyksiköstä riippumatta puhuvat samaa kieltä, esim. riittävän hyvän kehitysvammatyön sisältö on avautunut ja tullut päivittäisiin keskusteluihin työpaikoille. Henkilöstöresurssin kohdentaminen perustuu näyttöön. Asukkaille mittari on tuonut tasalaatuisuutta palveluun ja riittävän henkilöstöresurssin muuttuviin tilanteisiin.

JAA