Lahja lapselle! -logo symbolisoi kotia lapselle, rakkautta, kiintymystä, turvaa  sekä molemminpuolis-ta palkitsevuutta.

Helsingin perhehoito etsii sijaisperheitä

Lahja lapselle! -logomme symbolisoi kotia lapselle, rakkautta, kiintymystä, turvaa  sekä molemminpuolista palkitsevuutta. 

Helsingin perhehoito hakee uusia sijaisperheitä mukaan toimintaansa. Tule kuulemaan lastensuojelun perhehoidosta sekä vastaanotto- ja tukiperhetoiminnasta.

Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään torstaina, 28.11. klo 17.30-19.15 Kallion perhekeskuksessa,  Toinen linja 4 C, 00530 Helsinki. Tilaisuudessa perhehoitajat ja tukiperhe kertovat kokemuksistaan. Tilaisuutta ennen klo 17-17.30 on kahvitarjoilu.

Lastensuojelun perhehoito
Helsingin perhehoidolla on Suomen suurimpana toimijana pitkät perinteet ja paljon monipuolista osaamista. Kaikki sijaisperheet saavat nimetyn työntekijän, joka tukee ja auttaa heitä. Monenlaiset perheet voivat toimia sijaisperheenä. Tärkeintä on, että perheillä on aikaa ja halua keskittyä lapsen tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

Vastaanottoperhetoiminta
Jos perheelläsi on valmiuksia kohdata kriisissä olevia lapsia ja muuttuvia tilanteita, perheesi voi sopia vastaanottoperheeksi. Vastaanottoperheen tehtävänä on ottaa hoitoonsa lapsia, joiden kotitilanne vaatii selvittelyä. Sijoitusten pituus vaihtelee muutamasta päivästä noin puoleen vuoteen. Työ edellyttää perhehoitajan kotonaoloa. Vastaanottoperheet saavat henkilökohtaista tukea vastuutyöntekijältään ja heille järjestetään työnohjausta.

Tukiperhetoiminta
Hyvin monenlaiset aikuiset ja perheet voivat toimia tukiperheenä. Tukiperheet ovat tavallisia, vakaassa elämäntilanteessa olevia perheitä, jotka valmennetaan toimintaan.  

Tukiperheissä vierailevat lapset  tarvitsevat elämäänsä lisää hyviä verkostoja.  Lapsi käy tukiperheessä säännöllisesti ennalta sovittuina ajankohtina yökylässä. Uusia tukiperheitä tarvitaan jatkuvasti, erityisesti sisarussarjoille ja pojille

Ilmoittautumiset to 28.11. klo 14 mennessä: 
lasten.perhehoito@hel.fi  tai p. 040 3341423 tai https://bit.ly/2BQUqJL

JAA