Hoitaja auttaa ikääntynyttä kotona

Uutta tukea ikääntyneille kotona asumiseen

Helsinki käynnisti syyskuun alussa kuntouttavan arviointiyksikön. Uusi yksikkö tarjoaa ikääntyneille entistä varhaisempaa tukea kotona asumiseen. Tukea voidaan tarjota esimerkiksi sairaalasta tai päivystyksestä kotiutuville.

Arviointiyksikön asiakkaaksi voidaan ohjata myös kaupungin keskitetyn ikääntyneiden asiakasohjauksen, Seniori-infon kautta.

Tukea kotiutumiseen ja turvalliseen arkeen

Yksikön asiakkaat osallistuvat kotona toteutettavalle kuntouttavalle arviointijaksolle, jonka aikana he saavat esimerkiksi fysioterapeutin, sairaanhoitajan, toimintaterapeutin, sosiaaliohjaajan tai lääkärin apua. Kuntouttava arviointijakso pohjaa aina asiakkaan tarpeisiin ja hänen läheistensä kanssa laadittuun suunnitelmaan.

Kuntouttava arviointiyksikkö tarjoaa kotiin vietävää tukea myös kotiutustilanteissa, mikäli asiakkaalla on jokin erityinen sairaanhoidollinen tarve. Tuki voi olla esimerkiksi tehostettua haavahoitoa.

Helpotusta kotihoitoon

Asiakkaan toimintakyvyn tukemisen lisäksi uusi arviointiyksikkö helpottaa kotihoidon työtä.

– Asiakkaat tulevat ensin arvioivalle kuntoutusjaksolle ja siirtyvät tarvittaessa vasta sitten kotihoitoon. Haluamme, että asiakkaat pärjäävät kotona mahdollisimman hyvin, tarkoituksenmukaisin palveluin, kotihoitopäällikkö Heidi Sipiläinen kertoo.

Lisäksi kotihoidon asiakkaiksi siirtyvien tilanne on jatkossa aiempaa tarkemmin selvitetty ja kotihoito käynnistyy asiakkaan näkökulmasta jouhevasti, Sipiläinen jatkaa.

Henkilöstön ideasta toteutukseen

Uuden yksikön perustamisidea lähti liikkeelle henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelutilaisuuksien pohjalta. Valmistelussa selvitettiin myös muiden kuntien toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä.

 Henkilöstöltä kysyttiin, miten voisimme kehittää ikääntyneiden palveluita. He nostivat esille muun muassa kotiutumiseen, asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja päällekkäiseen työhön liittyviä asioita. Esimerkiksi kotiutumisen prosessia toivottiin selkiytettävän. Tähän tarpeeseen vastaamme uudella palvelulla, Heidi Sipiläinen kiteyttää.

Uudessa yksikössä työskentelee noin 70 hoitajaa, esimerkiksi sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, sosiaaliohjaajia, toimintaterapeutteja ja lääkäri. Asiakkaille tarjotaan palvelua tarvittaessa vuoden jokaisena päivänä aamuseitsemästä iltakymmeneen.

Uutista on päivitetty 22.9. ja 23.9.2019 Otsikko ja ingressiä on muokattu Stadin sote -uutiskirjettä varten. Uutisen asiasisältö ei ole muuttunut.  

JAA