Pelaamassa välitunnilla.

Koulujen avaaminen ei kasvattanut tartuntojen määrää Helsingissä

Koulut siirtyivät lähiopetukseen 14.5. Lähiopetusta ehti olla ennen koulujen kesälomaa noin kaksi ja puoli viikkoa. Tänä aikana koronavirustartuntoja ilmeni kahdeksassa koulussa eri puolilla Helsinkiä. Yhtä lukuun ottamatta tartunnat olivat peräisin muualta kuin koulusta.

Koulujen avaamisen jälkeen tartuntoja ilmeni yhdeksällä koululaisella ja kahdella koulun henkilökuntaan kuuluvalla. Helsingissä sijaitsevissa peruskouluissa altistui lähiopetuksen aikana 144 oppilasta ja 23 koulun henkilökuntaan kuuluvaa. Helsingin kaupungin kouluissa on 44 260 oppilasta ja 4 602 työntekijää. Kun yksityiset ja valtion koulut lasketaan mukaan, Helsingissä on lähes 54 000 peruskoululaista.

Valtaosalla altistuneista karanteeni on jo päättynyt, mutta joidenkin osalta tilannetta seurataan vielä noin viikon ajan.

Lähes kaikki tartunnat olivat peräisin perhepiiristä. Vain yksi oppilas sai todennäköisesti tartunnan koulussa, hänkin ennen koulujen avaamista järjestetyssä pienryhmäopetuksessa.

Kouluissa lähikontaktien välttämisessä onnistuttiin

Kouluissa lähiopetuksen aikaiset käytännöt, kuten työskentely pienissä ryhmissä tai vain oman luokan kesken sekä lähikontaktien välttäminen ruokailuissa ja käytävillä, rajasivat altistuneiden määrää tehokkaasti.

”Koulujen henkilöstö teki erinomaista työtä järjestämällä lähiopetuksen niin, että oppilaiden väliset lähikontaktit olivat mahdollisimman vähäisiä. Kouluun ei myöskään tultu oireisena, mikä osaltaan auttoi tilanteessa”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

”Jotta koronaviruksen leviämistä pystytään jatkossakin rajaamaan tehokkaasti, on tärkeätä, että ensimmäisten, lievienkin oireiden ilmaannuttua hakeudutaan heti koronavirustestiin”, toteaa terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Perheiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella suositellaan, että näytteeseen hakeuduttaisiin vielä nopeammin. Nyt kun näytteenottokapasiteettia on hyvin tarjolla ja näytteenottopisteitä lisätään entisestään, näytteenottoon pääsy on nopeaa ja helppoa.

Kuva: Marja Väänänen.