Lääkeautomaatti.

Helsingin kotihoidossa otetaan käyttöön lääkeautomaatteja

Kotihoidon asiakkaat saavat pian käyttöönsä lääkeautomaatteja, jotka huolehtivat asiakkaiden lääkkeenotosta. 

Lääkeautomaatti on laite, joka antaa asiakkaalle lääkkeet ennalta määriteltyyn aikaan. Jos lääke jää ottamatta, laite poimii sen talteen. Kaikki lääkkeet ovat turvallisesti laitteen sisällä, eikä niitä voi saada enempää kuin asiakkaalle on määrätty.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä lääkeautomaattiin

Lääkeautomaatti mahdollistaa asiakkaille itsenäisemmän arjen. Koska automaatti huolehtii lääkkeiden antamisesta, asiakkaan ei tarvitse erikseen odottaa hoitajan käyntiä.

Lääkeautomaatteja on kokeiltu yhdessä Palvelukeskus Helsingin kanssa noin vuoden ajan ja kokemukset ovat olleet todella hyviä. Laite on helppo käyttää ja asiakkaat ovat pitäneet siitä. He ovat kokeneet oman vapautensa kasvaneen. Myös hoitajat ovat olleet tyytyväisiä, kotihoitopäällikkö Sanna Numminen kertoo.

Koska laite ohjaa ja muistuttaa lääkkeenotosta äänellä, se sopii hyvin myös muistisairaille. Asiakasta myös tuetaan ja opastetaan lääkeautomaatin käyttöönotossa.

Lääkeautomaatti tekee esimerkiksi hälytyksen, jos asiakas ei syystä tai toisesta ota tarjottua lääkettä. Palvelukeskus Helsingin henkilökunta reagoi hälytyksiin ympäri vuorokauden, järjestelmäsuunnittelija Tuomas Rantala kertoo.

Lääkeautomaatti auttaa rajaamaan asiakkaan kotona käyvien hoitajien määrää

Lääkeautomaatti mahdollistaa kotihoidon käyntien keskittämisen niille asiakkaille, jotka tarvitsevat eniten hoitajan läsnäoloa. Tämä on tärkeää erityisesti koronapandemian aikana. Automaatin avulla voidaan myös vähentää asiakkaan kotona käyvien hoitajien määrää, kun laite huolehtii lääkkeiden antamisesta.

Lääkeautomaatin käyttöönotto on yksi keino suojella meidän asiakkaitamme koronapandemian aikana. Kotihoidon asiakkaat kuuluvat usein juuri siihen riskiryhmään, jolle sosiaalisten kontaktien rajaaminen on erityisen tärkeää, Sanna kertoo.

Kotihoidon ja kuntouttavan arviointiyksikön työntekijät arvioivat, ketkä hyötyisivät laitteesta. Näihin asiakkaisiin ollaan erikseen yhteydessä.

Kaikki lääkeautomaatin käyttöönsä saavat asiakkaat ovat jatkossakin kotihoidon asiakkaita. Kotihoito huolehtii asiakkaan lääkkeiden tilaamisesta ja automaatin täyttämisestä, Sanna painottaa.