Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely alkaa lokakuussa

Helsingin kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely kotihoidon asiakkaille käynnistyy lokakuun alussa. 
Kyselyn vastausaika on 1. - 19. lokakuuta.  Raportti tutkimustuloksista valmistuu joulu-tammikuun vaihteessa. Edellinen vastaava kysely toteutettiin vuonna 2016.

Kyselyllä selvitetään asiakkaiden mielipiteitä palvelun laadusta suuremmassa mittakaavassa, kuin mitä saamme Happy or Not -laitteen kautta annetuista tai yksittäisen asiakkaan antamista palautteista koostettua. Eri palautelajit täydentävät kuitenkin hyvin toisiaan, siksi kaikki asiakkaidemme antamat palautteet ovat meille tärkeitä.

Kotihoidon työntekijät toimittavat kyselylomakkeet asiakkaille ja auttavat tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Asiakaskyselyyn voi vastata myös täyttämällä sähköisen lomakkeen tai puhelimitse.

Asiakastyytyväisyyskysely tukee Helsingin strategiaa, jossa asiakaskokemukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja kaupunkilaisten osallisuutta lisätään.

Tutkimuksen toteuttaa Feedback -tutkimusfirma.


JAA