Helsinki tarkistaa kotihoidon asiakaspariskuntien maksut

Kotihoidon asiakaspariskuntien kuukausimaksut tarkistetaan, koska keväällä tehty laskutusmuutos nosti suurimman osan asiakkaista maksuja.

Tarkistus koskee pariskuntia, joista molemmat puolisot saavat säännöllistä kotihoitoa. Uudet maksut tulevat voimaan syyskuun 2018 alusta. Kotihoitoa saavien pariskuntien yhteenlaskettu kuukausimaksu palautuu samalle tasolle kuin ennen kevään muutoksia, mikäli palvelun määrä ja tulot ovat pysyneet ennallaan.

Jatkossa säännöllistä kotihoitoa saaville pariskunnille lasketaan yhteinen kuukausimaksu.

Maksuun vaikuttavat saadun palvelun määrä ja pariskunnan tulot. Kuukausimaksu jaetaan kahdeksi laskuksi. Molemmat puolisot saavat oman laskun saamansa palvelun määrän mukaan.

Kotihoidon asiakaspariskunnille annetaan tiedote muutoksesta, ja kotihoidon henkilöstö kertoo asiasta heille vielä erikseen.

Helsingissä siirryttiin maaliskuussa 2018 käytäntöön, jossa asiakaspariskunnille tehtiin yhteisen laskun sijasta molemmille omat laskut. Vanha käytäntö koettiin jäykäksi esimerkiksi tilanteissa, joissa toinen puolisoista joutui sairaalaan. Myös moni asiakas toivoi laskutuskäytännön muutosta.

Valitettavasti muutoksen seurauksia ei selvitetty tarpeeksi etukäteen. Se johti osalla asiakaspariskunnista kotihoidon maksujen korotuksiin, vaikka tulot ja hoidon määrä pysyivät ennallaan. Tämä ei ollut tarkoitus. Olemme tapahtuneesta pahoillamme.

Asiakaspariskunnille hyvitetään takautuvasti liikaa perityt kotihoidon maksut ajalta 1.3.‒ 31.8.2018. Hyvitykset maksetaan asiakaille vuoden loppuun mennessä.

Helsingissä kotihoidon asiakaspariskuntia, joista molemmat puolisot saavat kotihoitoa, on hiukan alle 200. Keväällä tehdyn laskutuskäytännön muutoksen vuoksi noin 80 prosentilla asiakaspariskunnista kotihoidon maksut nousivat.

JAA