Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen julkisivu

Koskelan sairaala-alueen asuinrakentaminen alkaa – Monipuolinen palvelukeskus on auki normaalisti

SSA Group Oy aloittaa Hitas-asuntojen rakennustyöt Koskelan sairaala-alueella syyskuun alussa. Myös katurakentaminen alueella jatkuu.

Koskelan monipuolinen palvelukeskus sekä muut alueen sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat rakennustöistä huolimatta auki normaalisti. Alueella toimii esimerkiksi omahoitotarvikejakelu.

Alueen jalankulkureitit pysyvät toistaiseksi ennallaan, mutta rakennustöiden edetessä rakennetaan korvaavia reittejä. Uudet reitit opastetaan selkeästi.

Pysäköinti ja liikenne

Asiakkaat voivat toistaiseksi pysäköidä Käpyläntien pääportin läheisyydessä sijaitseville lyhytaikaisen pysäköinnin paikoille. Myös monipuolisen palvelukeskuksen edessä olevat pysäköintipaikat säilyvät käytössä. Autolla ajo sairaala-alueelle Koskelantien puolelta on suljettu.

Bussiliikenne alueelle kulkee normaalisti. Työmaat saattavat kuitenkin hidastaa liikkumista muun muassa Koskelantiellä.

Kartta alueen uusista pysäköintipaikoista.

Koskelan sairaala-alueen kartta

Lisätietoa katurakentamisesta voit lukea täältä.
Lisätietoa asuinrakentamisesta voit lukea täältä.


JAA