Ikäihmiset ja lapset kohtasivat Skypen välityksellä

Ikäihmiset ja lapset kohtasivat Skypen välityksellä

Kannelmäen palvelutalossa oli innovaatiokokeilu Lappeenrannassa toimivan Korvenkylän 3-luokan oppilaiden kanssa. Skypen välityksellä oppilaat kyselivät palvelutalon ikäihmisiltä. He taasen saivat kysellä vastavuoroisesti asioita oppilailta.

Tunti onnistui aivan yli odotusten ja ilmassa oli suurta intoa, iloa ja riemua. Lapset halusivat tietää, millaista koulunkäynti ennen oli, mitä oppiaineita opiskeltiin, mitä tehtiin välituntisin, mikä oli inhokkiruoka sekä miten vapaa-aikaa vietettiin. Kannelmäen ikäihmiset taas halusivat kuulla nykyajan koulunkäynnistä, oppiaineista sekä siitä, miten lapset osallistuvat kotitöihin ja millaisia harrastuksia heillä on.

Tunti meni niin nopeasti, että juttua jäi vielä vaikka kuinka moneen Skype-istuntoon. Oppilaat ja päivätoiminnan asiakkaat antoivat tunnista erittäin hyvää palautetta ja pitivät tätä helppona ideana, missä kenenkään ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen.

Jälkikäteen tunnin antia purettaessa kävi palautteissa selvästi ilmi se, miten tärkeää lasten/nuorten ja ikäihmisten on keskustella asioista. Tämä auttaa kuromaan sukupolvien välistä kuilua umpeen ja ymmärtämään jokaisen aikakauden haasteet ja mahdollisuudet.

Yksi asia joka kaikui kaikkien suusta yhteen ääneen on se, että tämä ei jää tähän, tätä haluamme uudelleen!