Henkilö istuu lapsen vieressä ja pitelee älypuhellinta.

Huoltajalle lisää asiointimahdollisuuksia Maisaan

Huoltajan asiointimahdollisuudet alaikäisen lapsen puolesta-asioimiseen Maisa-asiakasportaalissa ovat parantuneet. Huoltaja voi nyt asioida Maisassa kaikkien alle 18-vuotiaiden huollettaviensa puolesta. Tähän saakka puolesta-asiointi on ollut mahdollista vain alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla.

Huoltaja voi nyt asioida Maisa-asiakasportaalissa kaikkien alle 18-vuotiaiden huollettaviensa puolesta. Aiemmin puolesta-asioinnin mahdollisuus oli mahdollista vain alle 12-vuotiaiden kohdalla. 

Alle 12-vuotiaiden puolesta asioiville huoltajille Maisa säilyy ennallaan ja käytössä ovat edelleen kaikki samat toiminnot ja näkymät kuin tähänkin asti. Huoltajan asioidessa 12-17-vuotiaan puolesta, ovat Maisan sisällöt kuitenkin suppeammat kuin alle 12-vuotiaiden lasten puolesta asioitaessa.

Maisaa voi käyttää yli 10-vuotias alaikäinen myös itse, mikäli hänellä on käytössään vahvan tunnistautumisen välineet, kuten verkkopankkitunnukset.

Alaikäisen päätöskyky - ammattilainen arvioi

Arvion alaikäisen kyvystä päättää terveydenhuollon asioistaan tekee häntä hoitava terveydenhuollon ammattilainen. Jos ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskykyiseksi, voi alaikäinen päättää, näytetäänkö tietoja huoltajalle vai ei.

Sosiaalihuollossa alle 12-vuotiaasta huollettavasta tehdyt kirjaukset näkyvät Maisassa huoltajalle. Sosiaalihuollon ammattilainen voi 12-17-vuotiaan kohdalla tehdä päätöksen olla viemättä tietoja Maisaan, jos se ei ole lapsen edun mukaista. Tällöin tiedot eivät näy alaikäisenkään Maisassa.

Voit kysyä asiasta lisää terveys- ja sosiaalipalvelujen työntekijöiltä.

Muutoksen taustalla lainsäädäntö

 Muutos helpottaa alaikäisen puolesta asiointia, mutta samalla varmistetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti päätöskykyisen alaikäisen mahdollisuus päättää itse omista sosiaali- ja terveydenhuollon asioistaan sekä halutessaan estää niitä koskevien tietojen luovutus huoltajille.


Katso ohjevideo: Näin asioit Maisassa alaikäisen puolesta


Mikä Maisa on?

Maisa on asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin asiakkaalle näkyvä osa. Helsinkiläinen voi Maisassa hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon asioitaan.

Tutustu Maisaan sivulla Maisa.fi


Kuva: Jussi Hellsten