Siltavuoren ryhmäkoti on mukana hankkeessa.

Hoivatyön tarpeen arviointiin on kehitteillä mittari

Helsingin vammaisten asumis- ja laitospalvelu on kehittämässä sosiaalihuollon Sohu-mittaria yhteistyössä Åbo Akademin ja FCG-konsernin kanssa. Työryhmän tavoitteena on kehittää mittari, jonka avulla hoivatyötä voidaan tarkastella erilaisissa toimintaympäristöissä kuten asumispalveluissa ja kotihoidossa.

Sohu-mittari on yksi RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän tuoteperheeseen kuuluvista mittareista ja siinä on hyödynnetty mm. Helsingissä jo käytössä olevaa RAFAELA®-kehitysvammatyön mittaria. Vammaisten asumis- ja laitospalveluissa tämä mittari on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien ja siitä saatavaa tietoa on käytetty toiminnan kehittämisessä jo useiden vuosien ajan.

”Hoitoisuusluokituksesta saatava tieto osoittaa luotettavasti työn kuormituksen per työntekijä. Tämä mahdollistaa oikeudenmukaisen henkilöstömitoituksen sen mukaan mitkä kulloinkin ovat asiakkaiden muuttuvat tarpeet”, toteaa vammaisten asumispalvelupäällikkö, Kristiina Räihä.

Räihän mukaan hoitoisuusluokitus tekee tehdyn työn näkyväksi ja lisää työntekijöiden ammatillista keskustelua ja yhteneväistä näkemystä työn tavoitteista. Lähiesimiehelle se antaa työkaluja tarkastella yksiköidensä toimintaa kokonaisuutena.

Maaliskuun aikana Sohu-mittaria pilotoidaan Majakan, Metsäpuron ja Rudolfin asuntoryhmissä, Hyvösen, Siltavuoren ja Tähtelän ryhmäkodeissa sekä Paula-kodissa. Pilotointi kestää kolme viikkoa, jonka jälkeen osallistujat antavat palautetta ja kehittämisehdotuksia uudesta mittarista ja sen käytettävyydestä. Sohu-mittari on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana.

Lue lisää...