Hoitokoti Yhteiselon asiakkaille etsitään tarvittaessa hoitopalvelut muualta

Helsingin kaupunki on ostanut hoitokoti Yhteiselon vammaispalveluja Esperi Care Oy:lta. Yhteiselon toinen osa, Villa Aallokko on suljettu todettujen palvelupuutteiden vuoksi tästä maanantaista 11. helmikuuta alkaen toistaiseksi. Kyseinen koti on toiminut tilapäishoitopaikkana nuorille aikuisille.

Helsinki on tehnyt tarkastuskäynnit hoitokoti Yhteiseloon ja näillä käynneillä todettiin sellaisia puutteita, jotka ovat johtaneet nyt tapahtuneeseen osaston sulkemiseen. Päätös sulkemisesta tehtiin yhteisymmärryksessä palveluntuottajan kanssa.

”Olemme tiiviissä yhteydessä hoitokoti Yhteiselon kanssa ja valvomme korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Myös Aluehallintovirasto pidetään ajan tasalla tapahtumista. Teemme tällä viikolla tarkastuksia myös muihin kehitysvammahuollon yksiköihin.”, vammaistyön johtaja Katja Raita Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalta sanoo.

”Helsinki haluaa turvata laadukkaat palvelut asiakkailleen ja tehostaa palveluntuottajien valvontaa”, Raita summaa.

Vammaispalveluista otetaan mahdollisimman pian yhteyttä kaikkiin hoitokoti Yhteiselon palveluja aktiivisesti käyttäneisiin ja mahdollisesti ilman tilapäishoitoa jääviin asiakkaisiin ja heidän omaisiinsa.  Omaiset voivat halutessaan olla myös itse yhteydessä sosiaalityöntekijään. Tarvittaessa asiakkaille etsitään vaihtoehtoisia palveluntuottajia.

Pahoittelemme omalta osaltamme asiakkaille ja heidän omaisilleen aiheutuvaa huolta ja vaivaa.


JAA