Helsinki varmistaa tiedonkulun kotiutuksessa

Sosiaali- ja terveystoimi on saanut tiedon, että poliisi aloittaa esitutkinnan helsinkiläisen kotihoidon potilaan kuolemantapauksesta. Esitutkinta liittyy tapaukseen, jossa kotihoidon potilas menehtyi keväällä 2018 sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Poliisi kutsuu yhden Helsingin sairaalan työntekijän asiasta kuultavaksi.

Helsingissä käytiin tämän vakavan tapahtuman jälkeen välittömästi sairaalan ja kotihoidon henkilöstön kanssa lävitse kotiutusohjeet ja varmistettiin, että ne ovat yksiselitteiset. Jatkossa perehdytyksessä kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota kotiutusohjeiden läpikäymiseen. Lisäksi on varmistettu, että kotiutusohjeet ovat vaivattomasti kaikkien saatavilla.

"Olemme arvioineet tämän tapauksen johdosta kotiutukseen liittyvät toimintatapamme. Teemme kaikkemme, ettei vastaavaa enää koskaan tapahtuisi", sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo.

Tiedonkulku kotiutuksesta varmistetaan erillisellä seurannalla

"Vaikka meillä on sairaalassa ja kotihoidossa käytössä sama tietojärjestelmä, se ei erikseen hälytä, että potilas on uloskirjattu sairaalasta ja kotiutettu. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että kotihoito jäi käsitykseen, että potilas jää sairaalaan", Meripaasi kuvaa tapahtunutta.

Helsingissä otetaan käyttöön syksyllä 2020 uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä (Apotti). Uusi tietojärjestelmä varmistaa osaltaan tiedon kulkua eri toimijoiden välillä.

"Kotihoidossa on sovittu, että ennen uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa, he varmistavat erillisellä säännöllisellä tarkastuksella potilastietojärjestelmästä, mikä on niiden kotihoidon asiakkaiden tilanne, jotka ovat esimerkiksi sairaalahoidossa tai kuntoutuksessa. Tämä erillinen varotoimenpide tehdään niin kauan, kunnes saamme uuden potilastietojärjestelmän käyttöön", Meripaasi kertoo.

Helsingissä tehdään vuosittain yli 3 miljoonaa kotihoidon kotikäyntiä ja meillä on vuosittain noin 20 000 kotihoidon asiakasta vastuullamme. Heistä reilut 7 000 on vakituisia asiakkaitamme. Helsingin kaupungin sairaaloista (Laakso, Malmi ja Suursuo) kotiutetaan kotihoitoon vuosittain noin 5 000 potilasta.

JAA