Helsinki tukee kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta ja työllistymistä

Julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa on viime päivinä keskusteltu, että Helsinki säästäisi teettämällä kehitysvammaisilla henkilöillä ilmaista työtä. Näin ei ole. Päinvastoin Helsinki pyrkii edistämään kehitysvammaisten työllistymistä vammaisten oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Tästä esimerkkinä on tuettu työllistyminen, jonka avulla viime vuonna 195 vammaistyön asiakasta kävi palkkatöissä ihan tavallisilla työpaikoilla. Helsinki tarjoaa myös työtoimintaa, jossa keskeistä on vahvistaa voimavaroja, joita työelämässä voidaan tarvita.

Kaikilla asiakkailla tavoitteena ei ole työ avoimilla työmarkkinoilla. Heille työtoiminta voi olla hyvä ja toimiva palvelu yksilöllisen tarpeen mukaan. Työtoiminnasta maksetaan kannustuksena niin sanottua työosuusrahaa. Kyseessä ei ole palkka työpanoksesta tai palkankorvike. Työosuusrahan maksamisen perusteet arvioidaan vuosittain jokaisen kohdalla yksilöllisesti.

Työtoiminnan lisäksi Helsinki tarjoaa palveluna osallisuutta edistävää päivätoimintaa niille asiakkaille, jotka tarvitsevat laaja-alaista tukea sekä mielekästä tekemistä. Päivätoimintapalvelu tulee kyseeseen tilanteissa, joissa asiakkaan toimintakyky alun perin on päivätoimintatasoista tai toimintakyvyn heiketessä esimerkiksi ikääntymisen myötä muuttuu päivätoimintatasoiseksi. Toiminnassa tuetaan itseilmaisua ja vuorovaikutusta sekä harjoitellaan itsenäistymiseen ja aikuisuuteen vaadittavia taitoja. Osallisuutta edistävän toiminnan keskiöissä ovat asiakkaan yksilölliset vahvuudet, tuen tarve ja mielekäs arki. Päivätoimintapalveluun osallistumisesta ei makseta työosuusrahaa.

Helsinki haluaa palvella jokaista vammaista heidän yksilöllisen tilanteensa mukaisesti.