Helsinki jatkaa pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistä

Ikääntyneiden hoidosta käydään Suomessa vilkasta keskustelua. Keskustelussa on tuotu esille Helsingin kotihoito ja sen saama huomautus valvovalta viranomaiselta. Huomautus on otettu vakavasti.

”Jatkamme pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistä. Haluamme, että kotihoidon asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä apua silloin, kun he tarvitsevat”, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo.

Olemme jo tehneet paljon kotihoidon kehittämiseksi ja tulemme vielä tekemään lisää yhdessä asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Ikääntyneiden turvallinen kotona asuminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Jatkamme myös tiivistä vuoropuhelua valvovien viranomaisten kanssa.

Lisää käsipareja kotihoitoon

Helsingissä on palkattu kotihoitoon kahtena viime vuonna 60 uutta työntekijää. Tänä vuonna palkkaamme vielä 20 hoitajaa lisää. Valitettavasti ammattilaisten saanti ikääntyneiden palveluihin on Suomessa ja myös Helsingissä vaikeutunut oleellisesti. Työnhakijoiden määrä on selvästi laskenut.

Tällä hetkellä Helsingin koihoidossa työskentelee yli 1 700 kotihoidon ammattilaista. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi kotihoidossa työskentelee kuntoutuksen ammattilaisia ja 39 kotihoidon lääkäriä.

Perustamme tänä vuonna myös kuntouttavan arviointiyksikön. Tällä haluamme tukea ikääntyneiden kotiuttamista sairaalasta ja varmistaa turvallisen kotiutuksen. Yksinomaan Helsingin sairaaloista kotiutetaan kotihoitoon noin 5 000 asiakasta vuodessa.

Yli kolme miljoonaa kotikäyntiä vuodessa - asiakkaiden palaute tärkeää

Helsingissä tehdään yli 3 miljoonaa kotikäyntiä vuodessa. Meillä on vuosittain noin 20 000 asiakasta vastuullamme. Heistä reilut 7 000 on vakituisia asiakkaitamme.

Seuraamme tarkoin asiakkaiden meille antamaa palautetta. He voivat antaa palautetta kotikäynnin yhteydessä tai kaupungin palautejärjestelmän kautta. Pyydämme asiakkailta säännöllisesti palautetta myös kyselyillä.

Viimeisin kysely tehtiin loppuvuonna 2018. Tässä kyselyssä asiakkaat antoivat meille arvosanaksi 8,2/10. Tämä on parempi kuin edellisessä kyselyssä. Kehitettävää kuitenkin vielä riittää.

Kotihoidossa sitoutunut henkilöstö

”Tärkein tavoitteemme on aina hyvä ja turvallinen hoito. Tässä meitä auttaa, että kotihoidossa on ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. He työskentelevät asiakkaiden parhaaksi. Meidän on tehtävä oma osuutemme, että heillä on mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet", Seija Meripaasi edellyttää.

Seuraamme henkilöstön työssä jaksamista säännöllisillä työterveyskyselyillä sekä kansallisilla Kunta10-kyselyillä. Viime syksyn Kunta10-kyselyn mukaan kotihoidon henkilöstön tyytyväisyys on valtaosalla meidän kymmenistä kotihoidon alueista kehittynyt parempaan suuntaan.

Omavalvonta tärkeää myös omassa palvelussa

Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti yksityisten palvelujen omavalvonnasta. Se on meidän omassa palvelussa ihan yhtä tärkeää. Kaupungin oma ikääntyneiden palvelujen omavalvontasuunnitelma löytyy verkkosivuiltamme.

Työ yhdessä ikääntyneiden hyväksi jatkuu!


JAA