Helsinki jatkaa aktiivista kotihoidon kehittämistä

Aluehallintovirasto (AVI) kehottaa Helsinkiä 5.7.2018 antamassaan, vuotta 2017 koskevassa valvontapäätöksessä kiinnittämään huomiota asiakasturvallisuuden varmistamiseen kotihoidossa riittävällä henkilöstömäärällä ja oman toiminnan valvonnalla. Nämä ovatkin tärkeitä ja keskeisiä edellytyksiä turvalliselle ja korkeatasoiselle kotihoidolle.

Jatkamme tiivistä vuoropuhelua AVI:n kanssa. Olemme jo tehneet paljon näiden asioiden hyväksi viime vuodesta ja tulemme vielä tekemään lisää yhdessä asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Ikääntyneiden turvallinen kotona asuminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite.

‒ Jatkamme pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistyötä. Haluamme, että kotihoidon asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä apua silloin, kun he tarvitsevat, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kuvaa tilannetta.


Mitä olemme jo tehneet

Kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä. Yhteensä tänä vuonna palkataan lisää 40 hoitajaa, 8 fysioterapeuttia, yksi toiminta- ja ravitsemusterapeutti. Kotihoidossa työskentelee tällä hetkellä 1 730 kotihoidon ammattilaista. Kotihoidon määrärahoja on lisätty tälle vuodelle 4 miljoonaa euroa.

Kotihoidon henkilöstörakennetta on monipuolistettu. Sairaanhoitajia ja kuntoutuksen ammattilaisia on lisätty kotihoitoon. Kotihoidossa työskentelee Helsingissä myös 34 kotihoidon lääkäriä.

Keskitimme tämän vuoden alussa ikääntyneiden neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin. Nyt ikääntyneet saavat neuvontaa, monipuolisen arvioinnin ja apua palveluiden yhteensovittamiseen yhdestä paikasta ja yhdestä Seniori-infon numerosta.

Olemme panostaneet viime vuosina paljon kotihoidon henkilöstön koulutukseen. Tästä olemmekin saaneet henkilöstöltä hyvää palautetta.

Kotihoidon palveluja on myös monipuolistettu. Tarjoamme asiakkaille etähoidon ja -kuntoutuksen palveluja. Tätä mahdollisuutta käyttää jo lähes 800 asiakasta. Lisäksi asiakkaiden on ollut mahdollista keväästä lähtien hankkia halutessaan tarvitsemansa kotihoito palvelusetelillä järjestöiltä tai yksityisiltä toimijoilta.


Työ ikääntyneiden hyväksi jatkuu

Parannamme edelleen omavalvontaa, ja nivomme sen vielä tiiviimmin osaksi kotihoidon kehittämistä ja jokapäiväistä toimintaa. 

Kirjaaminen on koulutuksen ja kehittämisen kohteemme jatkossakin. Hyvä kirjaaminen on edellytys hoidon jatkuvuudelle ja asiakasturvallisuudelle.

Varmistamme heikommassa asemassa olevien ja toimintakyvyltään heikentyneiden kuntalaisten tiedonsaannin ja sen, että he saavat tarvitsemansa palvelut.

Katso, mitä kaikkea kotihoidon työntekijän päivään mahtuu

Helsingissä oli vuonna 2017 kotihoidon asiakkaita keskimäärin 8 900 kuukaudessa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli noin 7 200. Lisäksi tukipalveluasiakkaita oli keskimäärin 2 150 kuukaudessa. Kotihoidon toimintakustannukset olivat viime vuonna noin 126 milj. euroa.

Säännöllistä kotihoitoa sai Helsingissä viime vuonna noin 12,2 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Helsinki käytti sosiaali- ja terveyspalveluihin jokaista 75 vuotta täyttänyttä kohti 12 391 euroa vuonna 2017.

JAA