Lääkäri ja psykologi kasvomaskeilla keskustelevat.

Helsingin sairaalassa lääkärit ja psykologit samassa tiimissä - yhteistyöllä potilaan tarpeita vastaavaa hoitoa

Helsingin sairaalassa lääkärit ja psykologit tekevät yhdessä töitä potilaan hyväksi, huomioiden sekä potilaan psyykkisen että fyysisen terveyden. Tuloksena on potilaiden, läheisten sekä ammattilaisten arvokas kohtaaminen, jossa lähtökohtana on kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Tämän tyyppinen yhteistyö on uutta ja tapahtuu moniammatillisissa tiimeissä Suursuon sairaalassa, palliatiivisella poliklinikalla, kotisairaalassa sekä geriatrian poliklinikalla.

”Haemme lääkäreiden kanssa yhdessä ratkaisuja potilaan ja läheisten hyväksi”, toteavat psykologit Miranda Koskinen ja Elina Kiehelä. ”Psykologit tuovat potilaiden hoitoon terveyspsykologista näkökulmaa. Käytännössä tämä tarkoittaa vakavien sairauksien herättämien reaktioiden huomioimista ja normalisointia.”

Muistisairauksien kokonaisvaltainen hoito

Myös muistisairauksien hoidossa huomioidaan sekä potilaan psyykkinen, että fyysinen, hyvinvointi.

”Muistisairauksien osalta psykologinen tieto sairauden vaikutuksesta tunteiden säätelyyn ja tiedon käsittelyyn auttaa hoidon suunnittelussa. Geriatrian poliklinikalla psykologi osallistuu muun muassa potilaan muistiongelmien selvityksiin tekemällä kognitiivisia tutkimuksia”, kertoo psykologi Micaela Salo.

”Muistisairauden eri vaiheisiin liittyy sekä potilaan että läheisten psyykkistä kuormittuneisuutta. Psykologin tuoma tuki on kaivattua ja usein parasta lääkkeetöntä hoitoa mitä esimerkiksi muistisairaille ja heidän perheilleen voi tarjota. Upeaa, että olemme saaneet psykologin geriatrian poliklinikan moniammatilliseen tiimiimme”, toteaa geriatrian poliklinikan ylilääkäri Marja-Liisa Laakkonen.

Lääkärit ja psykologit kasvomaskeilla parvekkeella.

Kuvassa vasemmalta oikealle Micaela Salo, Kaisla Mannerla, Miranda Koskinen ja Elina Kiehelä.

Palliatiivinen hoitotiimi

Psykologit ovat myös osana Suursuon sairaalan palliatiivista tiimiä ja sanoittavat potilaiden terveyttä koskevia asioita potilaille, läheisille ja henkilökunnalle. Psykologit tapaavat myös potilaita ja hänen läheisiä kahden kesken.

Palliatiivisten potilaiden hoidossa psykologit tiedostavat sekä potilaan että hoitohenkilökunnan tunnereaktiot. Tarvittaessa psykologit kouluttavat henkilökuntaa kuolevan potilaan tai hänen läheistensä kohtaamiseen ja lääkkeettömään kivun ja ahdistuksen säätelyyn.

”Olemme kiitollisia, kun saimme palliatiiviseen hoitotiimiimme psykologeja. Siitä hyötyvät potilaat perheineen, ja myös koko tiimi saa potilaiden kohtaamiseen ja asioiden käsittelyyn uutta näkemystä”, osastonlääkäri Kaisla Mannerla toteaa.

”Psykologien mukaantulo turvaa sen, että potilaan ja läheisten hyvinvointi huomioidaan eri näkökulmista. Pystymme paremmin erottamaan, mikä kuuluu ihmisen luonnollisiin reaktioihin ja suruprosessiin sekä mihin asioihin on puututtava, jotta kärsimystä saadaan vähennettyä”, apulaisylilääkäri Jessica Löf esittää.

Lisätietoa


Kuvat: Virpi Velin