Kuvassa entisiä ja nykyisiä Etsivän lähityön työntekijöitä, esimiehiä sekä yhteistyökumppaneita Oulunkylän seurahuoneella Lähityön 10v synttäreillä syyskuussa 2019.

Etsivää lähityötä kymmenen vuotta

Idea jalkautuvat sosiaalityöstä oli syntynyt kesällä 2008, jolloin poliisin, kaupungin johdon ja sosiaaliviraston yhteistyöllä pohdittiin, voisiko sosiaalityön keinoin lisätä asuinalueiden arkiturvallisuutta ja viihtyisyyttä.  Syyskuussa Etsivän lähityön entiset ja nykyiset työntekijät, esimiehet ja yhteistyökumppanit viettivät toiminnan alkamisen 10-vuotisjuhlaa Oulunkylän seurahuoneella.

Kun jalkautuva lähityö alkoi vuoden 2009 alussa, mukana oli esimiehen lisäksi neljä työntekijää, jotka jakautuivat pareina pääasiassa itään ja pohjoiseen. Työ oli kaikille täysin uutta, joten työmalli rakentui käytännöstä nousseista ideoista. Alussa muun muassa puutuuttiin kaduilla häiriöihin ja ohjattiin ihmisiä avun piiriin. Tiivistä yhteistyötä tehtiin alueen toimijoiden ja esimerkiksi lähipoliisin kanssa. Mottona oli: asiakkaan kanssa – kumppanuus – yhteisötyö.

Hyvin nopeasti huomattiin, että tarvetta työlle on,  ja lähityölle saatiin palkattua kaksi työntekijää lisää. Työpari otti haltuun keskustan ja Kallion alueen. Alussa otaksuttiin, ettei keskustassa ole lähityölle tarvetta, koska se on pääasiassa läpikulkualue. Toisin kuitenkin kävi, kun tilanne ”räjähti käsiin”. Tänäkin päivänä Rautatieasema on Etsivän lähityön vilkkaimpia kohtaamispaikkoja.

Vuoden 2013 lopulla hanketta oltiin yllättäen lopettamassa. Työ sai kuitenkin jatkua, mutta vain kolmen työntekijän voimin. Silloin myös alkoi etsivä työote ja yksilötyö korostua entisestään.

Seuraava iso muutos tapahtui 2016 vuoden lopulla, jolloin Aluetyön yksikkö lopetettiin, ja Etsivä lähityö jaettiin virallisesti neljälle alueelle osaksi aikuissosiaalityötä. Kahdeksan sosiaaliohjaaja, eli neljä työparia kuuluu nyt alueellisiin aikuissosiaalityön tiimeihin. Näin etsivällä lähityöllä on neljä esimiestä, joista kunkin alueen esimies on vuorollaan vetovastuussa.

Raportointi alkoi heti toiminnan alussa, jolloin raportit olivat lähinnä työntekijöiden keräämää tietoa alueella havaitsemistaan ilmiöistä. Tänä päivänä lähityöntekijät kirjoittavat sosiaalisia raportteja ja ovat laatineet muun muassa sosiaalisen median suunnitelman.

Etsivän lähityön joukko on edelleen asiakkaiden asialla ja jalkautuu eri alueilla reippaina säässä kun säässä.

Uutista on muokattu 17.12.2019. Ensimmäisessä kappaleessa lauseiden järjestystä on vaihdettu.