Kuvassa etälaitetta käyttävä henkilö

Digitaalisia etäpalveluja kotiin

Helsingissä kotihoidon asiakkaille on tarjolla monenlaisia etäpalveluja, kuten ruokailun ja voinnin seurantaa, etähoitoa, fysioterapiaa sekä muistiryhmiä. Tällä hetkellä tehdään yli 800 etähoitokäyntiä vuorokaudessa. Palvelut suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan, jotta ne tukevat arkea.

Jotta voidaan tarjota mahdollisimman hyvää palvelua, kartoitetaan aluksi asiakkaan tarpeet ja laaditaan hoitosuunnitelma hänen ja mahdollisesti läheisten kanssa. Jos etäpalvelut nähdään mahdollisena, lähdetään sopimaan tarvittavista laitteista ja yhteyksistä.

”Asiakkaaseen ollaan yhteydessä videopuhelun avulla ja seurataan mm. lääkkeiden ottoa, ruokailua tai vointia. Lisäksi asiakas voi osallistua erilaisiin ryhmiin kuvan ja äänen välityksellä”, kotihoitopäällikkö Eeva Sandelin kertoo.

Tarjolla on etähoitoa, joka on laitteen välityksellä tapahtuvaa hoivapalvelua, etäkuntoutusta ja -fysioterapiaa, arkiliikkumisen tukemista sekä erilaisia ryhmäaktiviteetteja.

”Asiakkaiden tarpeet eroavat, joten suunnittelemme tarkasti, mitä hoitoa kannattaa antaa paikan päällä, ja mitä etänä. Lähes poikkeuksetta asiakkaalla on etäkäyntien lisäksi myös fyysisiä kotikäyntejä. Arvioimme kuitenkin koko ajan etähoidon soveltavuutta ja muokkaamme tarvittaessa hoitomenetelmiä”, Eeva jatkaa.

Kuntoutusta ja ryhmäaktiviteetteja

Liikuntakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi on tarjolla esimerkiksi ryhmäkuntoutusta, jolloin asiakkaat kokoontuvat omissa kodeissaan laitteen ääreen harjoittelemaan yhdessä. Etäkuntoutus mahdollistaa liikkumisen heille, jotka eivät muuten pääsisi paikan päälle.

”Asiakkaan on joissakin tapauksissa myös mahdollista saada yksilöllistä etäkuntoutusta, jonka tarpeen määrittelemme hoitosuunnitelmassa. Tällöin asiakkaalle suunnitellaan omat liikesarjat”, ylihoitaja Tuija Arvo kertoo.

Muun muassa liikkumisen ongelmat ja muistisairaudet saattavat vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä, mikä voi johtaa yksinäisyyden tunteen kasvuun. Tähän tarpeeseen on tarjolla esim. kahvittelua ja ruokailua ohjatun ryhmän kanssa, muistiryhmiä sekä erilaisia keskustelu- ja musiikkiryhmiä etänä.

”Omien palveluidemme lisäksi teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymä kokeili laitteidemme avulla musiikki- ja hengellisten ryhmien pitämistä, josta kotihoidon asiakkaat pitivät kovasti”, erityissuunnittelija Markitta Karvinen kertoo.

Lue lisää kotihoidon etäpalveluista »

Uutista on päivitetty 22.9. Otsikkoa ja ingressiä on muokattu Stadin sote -uutiskirjettä varten. Uutisen asiasisältö ei ole muuttunut.