Laitospalvelu päättyi kun viimeiset asukkaat lähtivät Killinmäestä joulukuussa 2018.

650 omaa kotia kehitysvammaisille

Vuonna 2008 alkaneen ASU-hankkeen tavoitteena oli saada kymmenen vuoden aikana oma koti 650 kehitysvammaiselle, jotka asuivat joko laitoksissa tai vanhempiensa luona. Tavoitteeseen päästiin vuoden 2018 lopulla, jolloin toiminta päättyi Killinmäessä.

ASU oli kehitysvammaisten yksilöllisen asumisen kehittämishanke, jonka tavoitteena on ollut laitoshoidon korvaaminen pääasiassa ryhmäkodeilla, tuottaa asuntoja lapsuudenkodissa asuville ja kehittää uusia vaihtoehtoja perinteiselle ryhmäkotiasumiselle. Ryhmäkotien lisäksi osa pääsi muuttamaan asuntoryhmiin, jossa asukkailla on oma asunto asumisyksikössä. Ryhmäkodeissa jokaisella on huone, mutta esimerkiksi ruokailu tapahtuu yhteistiloissa. Tuettua asumista on suunnitelmallisesti lisätty, tukiasunnot ovat kaupungin normaalissa asuntokannassa ja asukas saa tarvitsemansa tukipalvelut joko läheisien ryhmäkodin työntekijöiltä tai tuetun asumisen työntekijöiltä.

Asumisen lisäksi on lisätty ja kehitetty työ- ja päivätoimintaa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Autismikirjon asiakkaille on perustettu oma ryhmä toimintakeskus Polkuun Malmille.  Kalasatamaan on tulossa kokonaan uusi toimintakeskus. Sofianlehdon toimintakeskus laajeni multisensoriseksi resurssikeskukseksi ja se palvelee lähes 70 runsaasti tukea tarvitsevaa kehitysvammaista helsinkiläistä. Multisensorisissa tiloissa tarjotaan elämyksiä. Toiminta on kyllä tavoitteellista, mutta ei aseta asiakkaille paljoa vaatimuksia. Tärkeämpää on hyvinvoinnin edistäminen ja vuorovaikutus.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut ihmisoikeusnäkökulma, joka korostaa vammaisten osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia muuhun väestöön verrattuna.

Valtakunnallisena linjauksena on, että kehitysvammaisten palvelut järjestyvät yleisen lainsäädännön pohjalta ja kehitysvammaisuudesta johtuva palvelun tarve turvataan erityispalveluilla.