Kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan nuorten palveluiden pisteellä keskusteltiin erityisesti nuorille tärkeistä asioista, kuten kesätöistä ja itsenäiseen asumiseen liittyvistä asioista. Kuva: Noora Vesterinen

2ME-hankkeen sosiaaliohjaajat mukana Helsinki-päivässä: ”Kaupunkilaiset kiinnostuneita puhumaan vaikeistakin asioista”

Nuorten palveluiden pisteellä keskusteltiin erityisesti nuorille tärkeistä asioista, kuten kesätöistä ja itsenäiseen asumiseen liittyvistä asioista.  Toisaalta moni koki tärkeäksi puhua myös vaikeaksi koetuista asioista, kuten päihteistä ja niiden käytön vaikutuksesta perhe- ja kaveripiirissä sekä nuorten yksinäisyydestä.

Kaupungin tekemää sosiaalityötä kiiteltiin sen monipuolisuudesta useaan otteeseen ja monet myös toivoivat, että sosiaalityön yhteiskunnallinen merkittävyys ymmärrettäisiin tärkeänä osana kaupunkisuunnittelua ja muuta päätöksentekoa tulevaisuudessakin.

Päivän positiivinen yllätys oli se, kuinka avoimesti ihmiset olivat valmiita keskustelemaan vaikeistakin aiheista ja kommentoimaan myös nykyistä yhteiskunnallista tilaa.

– On mukava huomata, että tällaisille sosiaalityötä ja ohjausta käsitteleville keskustelunavauksille on selvästi tilausta Helsingissä, toteaa 2ME-hankkeen projektipäällikkö Sanna Salminen.

Tämän vuoden Helsinki-päivään osallistuminen ja kaupunkilaisten kanssa käytyjen keskustelujen toivotaan tuovan nuorten eteen tehtävää työtä lähemmäs kaupunkilaisten arkea. Jo tapahtumaan osallistumista suunniteltaessa oli työntekijöiden kesken pohdittu paljon sitä, miten pelkällä läsnäololla voidaan saada paljon aikaan.

Perinteinen sosiaalityö tehdään edelleen pitkälti toimistoissa ihmisten yksityisyyden suojelemiseksi. Työntekijöiden toiveena on kuitenkin se, että sosiaalityö nähtäisiin useammin myös positiivisessa valossa onnistumisten ja edistysaskelten kautta ongelmien sijaan. Tavoitettavuutta ja yleisen toiminnan läpinäkyvyyttä onkin lähdetty parantamaan esimerkiksi kaupungin toimialojen sosiaalisen median kanavien kautta.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on tehty tiivistä ja monialaista yhteistyötä alueen nuorten tavoittamiseksi yhteisen 2ME-hankkeen kautta. Kaksivuotisen hankkeen aikana on tavoitettu 1686 uutta nuorta. Tarkoitus on myös monipuolistaa ja tehdä näkyväksi nuorten kanssa tehtävää työtä sosiaali- ja terveystoimialalla.  

Nuorten asiat on otettu aivan uudella tavalla tarkasteluun viime vuosina kaupunkisuunnittelun puolella ja monialaiseen yhteistyöhön on panostettu. Muutoksen taustalla vaikuttaa Helsingin kaupunkistrategiaankin kirjattu tavoite ehkäistä nuorten syrjäytymistä.


JAA